Tips para makaipon ngayong taon

KAHIT paulit-ulit, karamihan sa Pinoy ay nangangakong sa taong ito ay mag-iipon na o kaya ay iiwasan nang maging magastos para makaipon.

Pero madalas din, ang pangakong ito ay hindi natutupad marahil dahil kulang sa disiplina o kaya ay kulang sa diskarte.

Kaya naman para maging madali sa inyo na sundin ang inyong paulit-ulit na New Year’s resolution, narito ang ilang tips para makaipon ngayong taon.

1. Make a Three-Year Plan
Huwag lamang isipin ang taong ito, mas makakaipon kayo kung ang inyong plano ay sasakop sa ilang taon o higit pa. Halimbawa, tatlong taon mula ngayon, saan nyo ba gustong pumunta? O kaya ay ano ang gusto nyong mangyari sa inyong financial sttaus? Sa pamamagitan kasi ng ganyang motibasyon, 99% makakapipon kayo.

2. Get Organized
Dapat ngayon pa lamang ay alam na ninyo ang paglalaanan ng inyong kinikita. Mainam kung ilista ang dapat bayaran at mga bayarin. Sa ganyang paraan, malalaman ninyo kung saan ba talaga napupunta ang inyong napaghirapan.

3. Follow the 50/20/30 Rule
Magandang sundin ang 50/20/30 rule, kung saan ang kalahati ng inyong kinikita ay mapupunta sa inyong mga bayarin, 20 percent sa inyong insurance o savings kung meron man at 30 para sa inyong luho. Why not!

4. Build Your Freedom Fund
Dapat ngayon pa lamang ay mayroon na kayong anim na buwang suweldo na naka-save. Malay nyo nga naman kung bukas ay wala na kayong trabaho, at least may madudukot kayo at hindi kayo nakatunganga sa wala.

5. Prioritize
Bilhin o gumastos lamang sa mga bagay na talagang kailangan mo. Kung hindi rin lamang mahalaga, mainam kung pigilan ang sarili na bumili o kaya ay gumamit ng credit card nang sa gayun ay makaipon kayo agad.

6. Assign Short-Term Deadlines
Kung hirap talaga kayong abutin ang long term plan, itarget ang short time plan. Kung hindi nyo kaya ang P1,000 saving kada pay day, pwede namang gawin itong P500 saving kada sahod.

About Girlie

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply