Ang tagumpay ng RH

ANG pagsasabatas ng Responsible Parenthood and Reproductive Health bill kamakailan ay isang tagumpay muli ng katwiran laban sa kamangmangan na ipinalalaganap ng ilang konserbatibong prinsipe ng Simbahang Romano Katoliko. Ito rin ay tagumpay ng patuloy na sekulirasyon ng ating lipunan.

Maling isipin na ang pamamahagi lamang ng condom at pills ang layunin ng RH.

Ito ay paninira lamang ng mga ayaw magkaroon ng liwanag sa ating kaisipan. Hindi rin totoo na pinapayagan ng batas na ito ang abortion o pagpapalaglag ng sanggol tulad ng ikinakalat ng mga laban sa batas na ito.

Sa pamamagitan ng batas na ito ay mulat na makapagdedesisyon ang mga magkakarelasyon, lalo na ang mga kababaihan, kung paplanuhin nila o hindi ang kanilang pamilya.

Sa mga ibig magplano ng pamilya ay tuturuan sila ng pamahalaan tungkol sa iba’t ibang paraan ng pagpaplano, kabilang na ‘yung tinatawag na natural method na pinapaboran ng Simbahang Romano Katoliko.

Bukod dito ay magbibigay rin ng ayudang medikal ang gobyerno sa mga ibig magplano ng pamilya. Magbibigay rin ng pag-aaral at payo ang pamahalaan sa mga mag-aaral tungkol sa kanilang mga kasarian, pagtatalik at pagpaplano ng pamilya upang sila ay maging responsableng mga mamamayan sa hinaharap.

Ang kapangyarihang magpasya ng mga kababaihan at liwanag na hatid ng batas na ito ang labis na ikinatatakot ng reaksyonaryong bahagi ng Simbahang Romano Katoliko.

Ito ang ikalawang pagkakataon na tinalo ng sekular na pamahalaan ang Simbahang Romano Katoliko mula ng tangkain nito na pigilan ang pagsasabatas ng Rizal Law noong 1950’s. Dahil sa tagumpay na ito ay lalong naging malapit sa katotohanan ang sekularisasyon ng ating lipunan.

Nag-umpisa ang kilusang sekularisasyon ng Simbahang Romano Katoliko noong kalagitnaang bahagi ng ika-19 na siglo sa pangunguna ni Obispo Pedro Pelaez, Arsobispo ng Maynila.

Si Obispo Pelaez ay guro ni Padre Jose Burgos na naging martir ng sekularisasyon noong 1872 nang siya ay bitayin, kasama ang mga kapwa paring sina Mariano Gomez at Jacinto Zamora na mas nakilala sa taguring Gomburza.

Sinundan sina Gomburza ni Padre Gregorio Aglipay, isa ring paring Romano Katoliko na itiniwalag dahil sa kanyang partisipasyon sa kilusang sekularisasyon ng simbahan. Si Aglipay ang naging unang Obispo Maximo ng Iglesia Filipina Independiente.

Dahil kina Padre Pelaez, Gomez, Burgos, Zamora at Aglipay ay nakita natin ang kahalagahan ng sekularisasyon sa ating lipunan.

* * *

Malaki ang aking pasasalamat sa aking kamag-aral na si Albert Gene Lorenzo sapagkat dahil sa kanya ay naging makabuluhan sa amin ang Paskong nagdaan.

Malaking bagay na nagamit namin ang pasilidad ng kanyang Infinity Resort na matatagpuan sa Indigo Bay Subdivision, barangay Bagong Kalsada, Lungsod ng Calamba.

Malapit lamang sa Kalakhang Maynila at mula sa resort na ito ay tanaw ninyo ang banal na bundok Makiling.

Sa mga ibig magamit ang resort na ito ay maari ninyong tawagan si Gene Lorenzo sa 09063555560 para sa karagdagang impormasyon.

* * *

Para sa mga gustong mag-iwan ng puna bisitahin ninyo ang www.-facebook.com/tagapaglingkod.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply