MASUSURI BASE SA SENYALES KUNG MAY MENTAL DISORDER

GAYA sa mga matatanda, ang mental disorder ng isang bata ay masusuri base sa mga senyales at sintomas nito, gayun pa man ang pagsusuri sa batang may sakit sa pag-iisip ay maaaring maging hindi madali. Ilan sa mga nakikitang sintomas nito ay pagiging mahiyain, nerbiyoso, kakaibang eating habits, at pagiging bugnutin, na akala na natin ay normal lang sa mga bata.

Ang mga ganitong pag-uugali ang maaaring maging sintomas kapag napakadalas, tumatagal at nakikita pa rin sa di na angkop na edad at nagiging sagabal na ito sa buhay ng bata at ng kanyang pamilya.

Kung nakakikitaan ng sintomas, ang doktor ay magsisimula ng evaluation sa pamamagitan ng kumpletong medical history at physical exam. Gayunpaman, wala pang lab test ang direktang makakatukoy sa mental disorders, maaaring magsagawa ng ilang pagsusuri gaya ng x-ray at blood test upang malaman kung may iba pang karamdaman at iwasan ang mga sinomas na sanhi nito.

Kung walang ibang karamdamang nakita, ang bata ay maaaring sumangguni o magpatingin sa child and adolescent psychiatrist o psychologist, o anumang espesyalista na may kakayahang sumuri sa mga bata na may mental illness.

Ang mga psychiatrist at psychologist ay nagsasagawa ng special interviews at assessment na magagamit sa pagsuri ng ganitong mga karamdaman. Binabase ng mga doktor sa resulta ng pagsusuri, sa mga sintomas na nakita sa bata at sa reulat ng pa-guugali nito. Kadalasang resulta nito ay ay depende sa report ng kanyang magulang, guro at sa ibang nakakatanda sa kanya dahilang mga bata ay hirap sa pagsasabi ng problema o unawain ang kanyang kalagayan.Sa pamamagitan na mga ito ay malalaman ng doktor kung anong specific mental disorder na base sa mga nakitang sintomas nito.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply