Mga kabataan titiyaking makapag-aaral – DepEd

LUNGSOD NG QUEZON – Titiyakin ng Department of Education (DepEd) na makakapasok sa mga paaralan ang mga kabataang hindi nakakapag-aral.

Kabilang sa mga kabataang ito ay ang mga batang lansangan, mga may kapansanan, mga batang manggagawa, mga batang katutubo at mga batang walang kakayahang makapag-aral.

Masusing nakikipagtulungan ang DepEd sa mga pribadong organisasyon na makilala at mairehistro ang mga batang ito upang maisakatuparan ang mithiin ng milleinnneum development goal na Universalization ng Primary (Basic) Education at Education for All (EFA).

“Aking inatasan ang mga guro, Special Education officials, mga mangagawa ng mga non-government organization (ngo) at PWD volunteers na magsagawa ng mga orientation, screening at identification ng mga batang may kapansanan at mga batang lansangan upang sila din ay kasamang marehistro sa Early Registration ngayong Enero 26,” sinabi ni DepEd Secretary Armin Luistro.

Idinagdag ni Luistro na layunin ng programa na mabigyan ng kalunasan ang anumang problemang haharapin sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo.

Kasama naman sa mga batang may mga kapansanan ay ang mga may kapansanan sa mata, may kapansanan sa pagdinig, mahina umunawa, may emotional disturbance, learning disability, kaapansanan sa pananalita, serious emotional disturbance, may autism, may kapansanan sa paa, special health problem at may sarisaring kapansanan.

Maagang isinasagawa taon-taon ng DepEd ang maagang rehistrasyon ng mga mag-aaral sa elementary at sekondarya sa mga pampublikong paaralan upang makita ang kabuuang bilang ng mga batang papasok ngayong School Year 2013-2014.

Tinatawagan din ng Kagawaran ang mga “school dropouts” sa elementary at sekondarya na bumalik sa paaralan at maaari naman silang mamili kung sa pormal na edukasyon babalik o sa alternatibong edukasyon katulad ng Modified In-School at Off-School Approach (MISOSA) at sa electronic Instructional Management ng mga magulang, Komunidad at mga guro (e-IMPACT).

Paalala nila, ang mga mag-aaral na gustong mag-enrol sa Drop-Out Reduction Program (DORP) o sa Alternative Learning System (ALS) ay kinakailangang dalhin ang kanilang mga report card o kung wala pa nito ay certification letter na nagsasabi ng dahilan kung bakit wala pa. Ang certification letter ay kailangang pirmado ng magulang o guardian ng bata.

Dagdag paalala, ang mga limang taon na bata ay maaari ng iparehistro sa kindergarten at ang anim na taon ay sa grade one. Kailangan lamang dalhin ng mga magulang ang birth certificate ng mga bata.

Kung sakaling wala pa ang birth certificate, ang pagsusumite nito ay hanggang Hunyo na lamang.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply