PANG-AAPI AT PANLALAIT

NASA editorial ng Philippine Daily Inquirer nitong linggo ang isyu ng “bullying”.

Ayon sa pahayagan, nagiging malaking suliranin na rin sa ating sambayanan ang bullying kahit na noon ay naririnig lang natin ito sa mga kwento galing sa Amerika.

Mga kwento ng mga batang nagpapakamatay o pumapatay dahil biktima ng bullying.

Sa Amerika, ang mismong Pangulo at Unang Ginang nila ang nangunguna sa pagtalakay ng isyu at pagpapalaganap ng kaalaman kung paano ito masusugpo at kung paano mapoprotektahan ang kabataan.

Dito ay nagiging mainit na usapin na rin ang “bullying” at inuumpisahan na ng Department of Education ang kampanya para sa mas malalim na kaalaman sa suliranin ng bullying sa mga paaralan.

Inuumpisahan ito ng DepEd sa paulit-ulit na pagtalakay sa isyu at pagdiriin sa mga kabataan na hindi puwede ang mga mapang-api at mapanlait na mga gawain.

Naniniwala ako na ang pinakamabisang proteksyon na maibibigay natin sa ating mga anak laban sa bullying ay ang pagpapaunawa mismo sa kanila na hindi ito magandang gawain, na ito ay labag sa batas ng tao at ng Diyos, at walang sinoman ang may karapatan na manglait at mang-api ng sinoman.

Hindi natin makakasama ng 24 oras ang ating mga anak na nasa hustong gulang na para pumasok sa eskwela.

Gustuhin man natin na protektahan sila laban sa mga mapang-api at mapanlamang, may mga oras na hindi natin sila nakikita at nakakasama.

Ang magagawa lang natin ay ang turuan sila na ipagtanggol ang kanilang mga sarili.

Bigyan sila ng lakas ng loob na manindigan laban sa mga mapang-api at bigyan sila ng tapang na ipagtanggol ang kanilang mga pangunahing mga karapatan.

Nakatatakot ang resulta ng bullying kung hindi ito malalaman agad at masosolusyunan lang ito kung magkaroon ang mga magulang ng mga hakbang na turuan ang mga anak nila na huwag maglihim at maging bukas sa komunikasyon.

Malaking problema kung ang ating mga anak mismo ang hindi lumapit sa atin para humingi ng tulong.

Masama ang epekto ng pagkikimkim lalo na sa mga bata.

Naniniwala ako na sa lahat ng bagay ay importante ang maayos at malinaw na komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at anak. Walang pagkukuhanan ng tapang at lakas ang kabataan kundi ang mga magulang.

Walang sinoman ang maaaring magturo sa kanila ng lakas ng paninindigan kung paano ipaglalaban ang kanilang mga karapatan kundi tayong mga magulang at pamilya nila.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply