Prayoridad ng Navy sa taong 2013

AYON sa Sail Plan 2020 ng Philippine Navy o iyong strategy ng Navy upang maging higit na malakas at kredable sa taong 2020, may 12 estratehikong layunin o strategic objectives na dapat munang makamit upang lubusang matamo ang pangarap na ito ng Navy para sa bayan.

Ang Sail Plan kung baga ay parang mapa na nagpapakita sa mga tauhan ng Navy kung ano, saan at paano ang daan na dapat tahakin sa pagtamo ng mga layunin nito.

Sa madaling salita, ang Sail Plan ang magbibigay direksyon sa Navy tungo sa kalagayan o lugar sa ating bansa na nais nitong maabot.

Sa pagtatamo ng mga estratehikong layunin, napaka-importante na magkaroon ng focus o tampulan ng pag-iisip ang mga tauhan ng Navy hinggil sa kanyang mga pang-araw-araw na gawain at maging sa mga pangmatagalang proyekto.

Ibig sabihin, dapat nakatuon ang kanyang pag-iisip at saloobin sa kanyang mga layunin upang matamo ito nang lubos at sa tamang panahon.

Ang operational focus o pagtutok ng operasyon ng Navy ayon sa pamunuan nito ay binubuo ng apat na programa na bibigyang prayoridad: ang pagtuon ng mga proyekto at aktibidad sa pagpapanatili ng estabilidad sa West Philippine Sea; ang pagtugon sa laban ng bayan kontra terorismo, ang pagpapalaganap at suporta sa prosesong pangkapayapaan at ang pagpapaigting ng kapabilidad at kapasidad sa disaster response operations.

Ang apat na operational focus na ito ngayon ang magiging gabay ng pamunuan at tauhan ng Navy upang matugunan ang mga pangangailangan sa pagtamo ng mga nasabing estratehikong layunin.

Subalit hindi limitado sa pamunuan at tauhan ng Navy ang tagumpay ng operational focus at ang pagtamo ng estratehikong layunin para sa Sail Plan ng bayan.

Napakahalaga ng partisipasyon, direkta man o hindi, ng taumbayan upang maging ganap at pangmatagalan ang tagumpay nito.

Kaya’t sa tulong ninyong lahat, kakayanin natin ito at magtatagumpay tayo!

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply