MULA SA PCSO, LIBRENG EPOETIN PARA SA MGA PASYENTENG NAGPAPA-HEMODIALYISIS

ANG Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) at Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) ay magkatuwang na kumakalinga sa mga indibidwal na mayroong End Stage Kidney Disease – Chronic Kidney Disease (CKD). Nagkakaloob ang PhilHealth ng 90 hemodialysis sessions sa loob ng isang taon para sa kanilang mga miyembro. Samantala, ang PCSO naman ang nagbibigay ng gamot na EPOETIN na may halagang P84,000.00 bawat taon sa ilalim ng bagong Individual Medical Assistance Program (IMAP).

Kada dalawang buwan, ibinibigay ng PCSO ang gamot na “Epoetin” na may katumbas ng halagang P14,000.00 sa pasyente o sa kamag-anak ng pasyente na nag-aasikaso ng mga dokumento.

Subalit, paano kung naubos na ang 90 hemodialysis sessions ng PhilHealth? At kinakailangan pa ng pasyente ng kasunod na treatment? Ang PCSO ay nagkakaloob pa ng karagdagang 14 hemodialysis sessions at may kasamang “epoetin”, gamot para sa pangpadagdag ng antas ng hemoglobin.

Isang beses lamang sa isang taon, personal appearance ng pasyente na nagpapa-hemodialysis, dahil kinakailangang ma-interbyu ng social worker, kaya sa pagpasok ng bagong taon, kailangang magpakita muli ang pasyente sa PCSO.

Isumite o sundin ang mga sumusunod kung nais makakuha ng libreng “Epoetin”:

1. Sinagutang kopya ng IMAP Application form

2. Sertipikadong totoong kopya o Orihinal na Medical certificate na mayroong lagda at PTR number ng lisensyadong doktor

3. Reseta or prescriptions ng doktor

4. Sa unang beses sa pag-claim o pagkuha ng gamot, kinakailangan ang personal na appearance ng pasyente.

Ngunit sa mga susunod na pagkuha, maaring pinaka malapit na kamag-anak na lamang ng pasyente ang pupunta sa PCSO. Dalhin at ipakita lamang ang mga sumusunod:

 Index card/client-social worker agreement na ibinigay sa pasyente nang siya ay magpa enroll para makuha
ang Guarantee Letter (GL).

 Katibayan o certification mula sa kanyang doktor o Nephrologist na nagpapatunay na ang pasyente ay kasalukuyang ginagamot sa sakit sa bato, kasama ang petsa ng pinaka huling treatment.

 Orihinal na kopya ng mga reseta o prescriptions. Kung sakaling natapos na ang 90 sessions o hindi miyembro ng PhilHealth, isumite lamang ang mga sumusunod:

 Sulat-kamay na personal na liham kay PCSO General Manager, Alexander F. Balutan na nagsasaad ng paghingi ng tulong

 Orihinal/ sertipikadong totoong kopya ng medikal na katibayan o medical certificate na mayroong lagda at PTR number ng lisensyadong doktor.

 Kasalukuyang resulta ng laboratoryo

 Katibayan o certification mula sa dialysis center na nagpapatunay na nakonsumo na ang PhilHealth.

 Medikal na abstrak

 Katibayan na hindi miyembro ng PhilHealth. Kopya ng PhilHealth “No Membership Data Record”

 Opisyal na presyo o halaga ng hemodialisys at tumatanggap ang ospital ng Guarantee Letter (GL) ng PCSO.

 Mga kopya ng ID ng pasyente at pinaka malapit na kamag-anak na mag-aasikaso ng mga dokumento.

Kung may karagdagan katangunan, maaaring magtext sa mga numero bilang; 0915-9225712 (Globe), 09398708042 (Smart) at 0923-9346935 (Sun), ito ay direktang matatanggap ni General Manager Alexander F. Balutan at Col. Raymondo A. Liwag, Chief of Staff – OGM, Maaaring rin mag-email sa ogm_pcso@yahoo.com. HILDA ONG

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply