“PHILIPPINE NATIONAL INFORMATION SYSTEM INITIATIVES” TINALAKAY NG NWRB

SI Engr. Eugenio O. Diaz, Jr. ng National Water Resources Board (NWRB) ang dumalo sa “Preliminary Seminar for Planning of further Republic of Korea – ASEAN Cooperation Program on Water” na ginanap din sa Sedona Hotel, Yangon, Myanmar noong 13 December 2017.

Naging tema ng isang araw na pagpupulong ang “Water as a Resources and Water as Hazard” kung saan ay ibinahagi ng bawat dumalong bansa ang kani-kanilang national assessment report hinggil sa ASEAN water-related disasters.

Si Engr. Diaz sa ngalan ng NWRB at ng bansa ay tumalakay sa “NWRB’s Philippine National Information System Initiatives” kung saan binigyang-diin ang BPR/ISP (Business Process Re-Engineering / Information Startegy Planning) Project for the Philippines Integrated Water Resources Management sa labinglimang river systems, gayundin ang nasimulan at nagpapatuloy na Automated-Real Time Monitoring System (ARMS) sa Ambuklao, Binga at San Roque dams, at iba pang database sharing and management ng NWRB.

Iniulat ni Natalia Derodofa, senior officer, Environment Division – ASEAN Secretariat ang mga bagong pananaw at kaisipan hinggil sa new framework para sa ASEAN-ROK Cooperation Fund mula taong 2017 hanggang 2020 na magbibigay-diin sa – (1) Education: Strengthen awareness of ASEAN community and reduce development gap at the regional level, (2) Environment: Enhance ecosystem
management and cooperation on climate change adaptation, at (3) Culture: Promote culture and media industry development in ASEAN. Lahat ng mga layuning nabanggit ay nakaangkla sa
pagsasakatuparan ng ASEAN Vision 2025.

Tinalakay naman ni Jihyeon Irene Park ang 2018 – 2020 Plan ng ROK-ASEAN Cooperation Program on Water Management na nilaanan ng pondong US$ 1,500,000 kung saan kabilang ang pagbubuo ng ASEAN Water Web Portal na siyang magiging “repository” ng lahat ng impormasyon, datus, komento o mga pag-aaral tungkol sa water management, at ang pagtatayo ng isang ASEAN Regional Community of Practice.

Sa kanyang opisyal na ulat kay Dr. Sevillo D. David, Jr., NWRB executive director, ilan sa mga rekomendasyon ni Engr. Diaz ay ang pagtatala ng mga IWRM (Integrated Water Resources Management) activities best practices na maaaring ibahagi sa ASEAN community at maging sa mga international water conferences, paghikayat sa mga siyentipikong pag-aaral ng mga unibersidad na may kinalaman sa water resources management na maaaring mapondohan ng mga international organizations, at pagiging aktibo ng NWRB sa pagsusuri at implementasyon ng 2018 – 2020 Plan ROK-ASEAN program.

Pagbati sa NWRB sa matagumpay na pakikibahagi sa water management and summit sa Myanmar. HILDA ONG

About Gilbert

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply