YEAR OF THE CLERGY AND THE CONSECRATED PERSONS: MGA BANAL NG SIMBAHANG KATOLIKA – BEATUS

KUNG ang isang nahirang na venerable ay kinikilalang martir ng Simbahang Katolika, kinakailangan lamang na ang Santo Papa ay maglabas ng deklarasyon ng kanyang pagiging martir o Super Martyrio at siya ay tatagurian na bilang “Beatus” o blessed. Ang dalawang Filipinong santo na sina San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod ay kapwa mga martir.

Para sa mga venerable na hindi ayon sa petisyong Positio Super Martyrio, kinakailangan ang pagpapamalas ng milagro ng isang benerableng banal. Sa punto ng Simbahan, kung sadyang banal ang isang kandidato sa pagiging Santo, ang panalanging idadaan sa kanyang pamagitan ay pakikinggan ng Dakilang Diyos. Ito ay senyales umano mula sa langit ng “Beatific Vision” na ang venerable ay naligtas at nasa piling ng kabutihan.

Kadalasan na may kinalaman sa paggaling ng mga matinding karamdaman na wala nang kalunasan ang nagiging batayan ng mga naitatalang milagro ng mga venerable. Ito ay dumadaan sa matinding pagsusuri at pagsumpa ng mga nakakabatid nito na sadyang makalangit ang pamamaraan ng paggaling o pangyayari, at hindi kayang maipaliwanag ng kaalaman ng tao sa sensiya.

Sa pamamagitan ng beatification, ganap na kinikilala ng Simbahan ang pagiging banal ng isang venerable. Ang isang beatus o beata ay pinagkakalooban ng Feast Day pero limitado lamang sa nakakasakop na diocese o kongregasyon.

Si Blessed Eugenio Sanz-Orozco Mortera ang tanging Filipino na nasa kategoryang ito na higit na kilala bilang “Jose Maria ng Maynila.” Siya ay ipinanganak sa Maynila noong 5 September 1880 at namatay sa Madrid, Spain noong 17 August 1936. Ang kanyang ama ay ang siyang pinakahuling naging Spanish mayor ng Maynila.

Kumuha siya ng edukasyon sa Ateneo de Manila University, Colegio de San Juan de Letran at University of Santo Tomas, at hindi naglaon ay nagpatuloy ng pag-aaral sa Espanya. Bagama’t tutol ang kanyang mga magulang, ipinagpatuloy ni Blessed Jose Maria ang kanyang bokasyon at naging ganap na paring Capuchin noong 30 November 1910.

Nanatiling “Filipino by heart” si Blessed Jose Maria. Nais niya sanang bumalik sa Pilipinas at maglingkod sa mga Simbahan dito ngunit nasa pamamalakad na ng mga Amerikano ang bansa at mayroong nagaganap na “Spanish Civil War” dulot ng matinding kahirapan matapos ang World War I at kailangan niyang manatili roon bagamat lubhang delikado sa kanyang buhay.

Sa matinding anti-Catholicisim at anti-clericalism sa Espanya, kabilang si Blessed Jose Maria sa mga 522 pinaslang sa Cuartel de la Montaña noong 17 August 1936 nang dahil sa kanilang pagiging Kristiyanong Katoliko.

Ganap na kinilalang beatiko si Blessed Jose Maria noong 13 October 2013 sa isang misang pinangunahan ni Angelo Cardinal Amato, SDB, ang prefect ng Congregation for the Causes of Saints.

Ginuginita ang kanyang kapistahan tuwing ika-6 ng Nobyembre ng bawat taon kasama ng iba pang mga kinilalang martir ng Simbahan. HILDA ONG

About Gilbert

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply