1 sa 5 Amerikano nakaranas ng long COVID – US study

1 sa 5 Amerikano nakaranas ng long COVID – US study

June 23, 2022 @ 9:04 AM 7 days ago


MANILA, Philippines – Nasa 1 sa 5 American adult na naiulat na nagkaroon ng COVID-19 ang nakararanas pa rin ng mga sintomas long COVID, ayon sa data survey na nakolekta sa unang dalawang linggo ng Hunyo, sinabi ng mga US health official noong Miyerkules.

Sa pangkalahatan, 1 sa 13 nasa hustong gulang sa United States ang may long COVID symptoms na tumatagal ng tatlong buwan o higit pa matapos na masapul ng virus.

Ang data ay nakolekta mula Hunyo 1-13 ng US Census Bureau at sinuri ng US Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Kabilang sa mga sintomas ng long COVID ay fatigue, rapid heartbeat, shortness of breath, cognitive difficulties, chronic pain, sensory abnormalities at muscle weakness. Maaari silang makapanghina at tumagal ng ilang linggo o buwan pagkatapos ng paggaling mula sa unang impeksiyon.

Natuklasan din ng pagsusuri ng CDC na ang mga nakababatang nasa hustong gulang ay mas mataas ang tsyansa na magkaroon ng patuloy na mga sintomas kaysa sa mga matatanda.

Ang mga kababaihan din ay may mas mataas na tsyansa na magkaroon ng long COVID kaysa sa mga lalaki, ayon sa pag-aaral. RNT