January 3, 2023 @ 11:38 AM 4 weeks ago


NAGTAPOS ang taon na P600-P720 bawat kilo ang presyo ng sibuyas na nagpahirap sa marami.
Noong tag-ani ng sibuyas sa Cental Luzon sa mga buwan ng Marso-Abril, 2022, P5-P10 lang bawat kilo ngunit naging P600-P720 nitong Kapaskuhan.

Itong P600 ay para sa bagong ani habang P720 para sa laon.

Gaano ba kalaki ang ginastos ng mga negosyante sa cold storage sa loob ng mahigit 8 buwan bago nagkabentahan nitong Kapaskuhan nang napakamahal?

Ano rin ba ang epekto ng napakamahal na krudo at gasolina sa presyo?
At ang hingi at korapsyon ng mga politiko, pulis at iba pa sa mga negosyante sa mga panahong naka-cold storage ang mga sibuyas at mga panahong kinukuha ang mga ito sa mga barangay at bayan hanggang sa iparating ang mga ito sa mga palengke, magkano?

Kung kukwentahin ang presyo na ganyang kamamahal, hindi lang talaga dahil sa pagiging ganid ng mga negosyante kundi produkto rin ng matinding korapsyon, bukod pa nagaganap na krisis sa langis na nagpapamahal na sa lahat ng mga produkto at serbisyo.

Para sa atin, may hatid na pangamba ang kontrobersya sa sibuyas dahil sinasalamin ito ng pangkalahatang kalagayan na krisis pang-ekonomiya.

Sa ibang salita, hindi lang sibuyas ang pinag-uusapan kundi iba pang mga bagay.

Kasama na rito ang murang sibuyas sa farm gate na iniiyakan ng mga magsisibuyas at ang mababang pasahod na iniiyakan naman ng mga obrero.

Gayundin na hindi ganoon din kadali ang pagnenegosyo dahil sa tumal nito sa kakapusan ng pambili ng higit na maraming mamamayan.

Marami rin ang nagsimulang magkalakal ngunit nalulugi sa kalaunan.

Tanging ang mga monopolyo, halimbawa, sa langis, tubig, kuryente, gamot, ilang pagkain, gamit at produktong pangkonstraksyon, bangko at iba pa ang tuloy-tuloy na kumikita.

At lalong walang pagkalugi ang mga korap at kasabwat nila.

Ano-ano nga meron, lalo na sa mahihirap o ordinaryong mamamayan, ang taong 2023?