5 Ipon Tips Para sa Sapat na Pondo

5 Ipon Tips Para sa Sapat na Pondo

May 11, 2022 @ 9:03 AM 2 weeks ago


Ang pag-ipon ay isa sa mga pinakamahalagang habits na dapat simulan sa murang edad pa lamang. Ang pagkakaroon ng ipon ay isang mabisang paraan upang makamit ang financial security at mapaghandaan ang anumang pangyayari sa buhay tulad ng sakuna, pag-reretiro, at edukasyon ng anak o kapamilya.

Ngunit ayon sa pinakahuling report ng Financial Inclusion Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pumalo sa 47% o halos kalahati ng adult population sa Pilipinas ang hindi nag-iipon. Kaya naman narito ang ilan sa mga tips para gabayan ang mga Pilipino, lalo na ang mga minimum wage earners, para makapagsimulang mag-ipon.

I-monitor ang cashflow

Ang pagba-budget ay mahalaga upang makita ang inyong cash flow. Sa pamamagitan ng pag-monitor ng pumapasok na pera at ng expenses, mas madaling malaman kung bakit kulang, sakto lamang, o sobra ang inyong budget sa pang araw-araw.

Gumawa ng listahan ng gastusin na naaayon sa inyong budget para maiwasang kapusin. Mahalaga rin na tingnan kung ang inyong binibili ay “needs” ba talaga at hindi lamang puro “wants.” Pwede namang gumastos paminsan-minsan pero siguraduhin na kakayanin ito ng inyong budget.

Tingnan din kung pwede pang mas mapababa ang inyong gastusin tulad ng konsumo sa tubig at kuryente. Gawin ang mga power at water conservation tips at kung kaya, gumamit ng mga power-saving at water-saving na appliances sa bahay para mas makatipid sa bills.

Maghanap ng dagdag na kita

Isa sa mga dahilan ng kawalan ng ipon ng mga Pilipino ang hindi sapat na kita.

Pag-aralan kung kailangan ng dagdag na mapagkakakitaan, lalo na kung marami ang inyong gastusin at hindi sumasapat ang inyong income. Maaring magsimula ng maliit na negosyo na pwedeng gawin pagkatapos na inyong trabaho katulad ng sari-sari store o pagbebenta ng street food sa inyong lugar.

Magtabi ng emergency fund

Gustuhin man o hindi, may mga challenges na darating sa ating buhay. Sa oras ng sakuna o problema sa kalusugan, mahalaga na mayroon tayong perang magagamit mula sa ipon at hindi aasa ng buo sa utang lamang.

Ang pagbubukas ng savings account sa bangko ay makakatulong para maitabi at ma-monitor nang maigi ang inyong pera. Ang BanKo, a wholly-owned subsidiary of BPI, ay mayroong abot-kayang savings account, ang PondoKo Savings, para sa mga gustong magsimulang mag-ipon.

Sa halagang P200 lamang (o P50 para sa initial deposit at P150 for debit card), maaari nang magkaroon ng bank account at makapag-ipon para sa inyong future. Sa PondoKo, isang valid ID lang ay sapat na. Hindi rin kailangan ng maintaining balance, kaya kahit magkano ang ipon mo, pwedeng-pwede.

May discount din sa load sa kahit anong network kapag maglo-load gamit ang BanKo Mobile app. Pwede rin itong gamitin para magbayad ng kuryente, tubig, cable, at iba pa, kaya hindi na kailangan lumabas at pumila nang matagal. Pwede na ring magpadala sa kapamilya kahit anong araw at kahit anong oras gamit ang app.

Magbayad ng utang on time

Hindi maiiwasan na minsan ay magkaroon ng utang. Mahalagang siguraduhin na ang inyong inuutang ay kayang bayaran at pasok sa inyong budget. Dapat ay gamitin din ang loan nang mabuti upang hindi ito maging dagdag sa inyong aalalahanin. Imbis na magbayad ng malaking interes, mag-save na lamang sa inyong PondoKo account para sa future.

Gawing desisyong pampamilya ang pagiipon

Ang pagkakaroon ng positibong mindset sa usaping pang-pinansyal ay mahalagang susi upang mas madaling maabot ang inyong mga financial goals. Ang pagpapahalaga ng bawat miyembro ng pamilya sa inyong finances ay makakatulong sa paggawa ng mga wais na desisyon araw-araw.

Makakatulong din ang pagbabasa at panonood ng iba pang financial education materials upang matulungan kayo sa pag-manage ng inyong pera.