AGARANG SERBISYO LADY KINILALA NG “PAGPAHINUNGOD 2022 AWARD” NG PHILHEALTH REGION 10

AGARANG SERBISYO LADY KINILALA NG “PAGPAHINUNGOD 2022 AWARD” NG PHILHEALTH REGION 10

August 29, 2022 @ 9:05 AM 1 month ago


BILANG pasasalamat ng Philippine Health Insurance Corporation – Region 10 samganakatuwangnitosapagpapatupad ng mgaprobisyon ng Republic Act No. 11223 o ang landmark law na “Universal Health Care for All Filipinos” ay binigyangpagkilalanito ang mgamiyembro ng media, health care institutions, employers, collecting agents, at ilangindibidwalsaginanapna “Pagpahinungod 2022” sa Cagayan de Oro city nitong August 18, 2022.

Ang “Pagpahinungod” ay salitang Cebuano na ang kahulugan ay dedikasyon. Alam ng pamunuan ng PHILHEALTH Region 10 nahindilamang basta pagganapsatrabaho o mandato, pagbibigay ng libreng airtime satelebisyon at radyo, espasyosamgapahayagan, at pagsunodsanaiakdangbatas, kundinagingmalakingbahagi ng maayosnaimplementasyon ng UHC sa Northern Mindanao ang malalimnapaglaan at paniniwalasahalaga ng makabuluhangbatasnaito para sakalusugangpangkalahatan.

Hindi naman lingidsaatinnalimampungtaon ang hinintaybagonagingganapnabatas ang UHC. Sabinga, isa itongsuntoksabuwannalehislasyondahil ang paglalaan at pagkukunan ng taunangpondonito ay napakahirapbunuin. Mabuti nalamang at may political will si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang nagdaang 17th Congress sapamumunoni speaker at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.

Dumating man ang coronavirus disease 2019, hindinitonahadlangan ang pagsisimula ng pagsasakatuparan ng UHC. At isa ngasa may maayosnaimplementasyon ang PHILHEALTH 10. Malibansaipinatupadna “C-D-O mantra” o ang “communications, drive for excellence and offer of pro-active assistance to the clients”, naniniwalasi regional vice president DelioAseron II namalakingbahaginito ay satulong at suporta ng mga partners ng health insurance corporation.

Isa nga ang inyongAgarangSerbisyo Lady at ang atingprogramang “Health & Travel @ SerbisyoPubliko” (HTSP) samgakinilalasalarangan ng broadcast media. Malapitsapuso ko ang usapin ng kalusugan at ang PHILHEALTH kaya naman kahit may banta pa ng COVID-19, nagtungo tayo sa Cagayan de Oro city para personal natanggapin ang pagkilala.

Sa loob ng mahigitisangtaon, naglaan ang HTSP ng orastuwingaraw ng Huwebes para matalakay ang mgamahahalagangisyu, proyekto at programa ng PHILHEALTH.

Sinamahan natin ang Philhealthsakanilangpagsuongsabagyo ng mgakontrobersiyanoongtaong 2020 at 2021. Kapwa tayo hindipinanghinaan ng loob, at ngayon, unti-untingnaliliwanagan ang lahat samganagingmabibigatnausapin noon.