ANO BA TALAGA ANG GUSTO NG NATDEM?

ANO BA TALAGA ANG GUSTO NG NATDEM?

July 23, 2018 @ 7:01 PM 4 years ago


NATDEM (national democrats) ang tawag sa mga organisasyon ng Kaliwa o Komunista na nananawagan ng pambansang demok­rasya.

Ang punong orga­ni­sasyon ng Natdem ay ang Communist Party of the Philippines na ang kinikilalang pinuno ay si Benito Tiamzon – hindi si Jose Ma. Sison dahil ang gusto nito ay sa The Netherlands na lang tumira.

Walang makapag­kakaila sa mga Natdem na ayaw nila ng kasalukuyang Sistema sa Pi­lipinas, isinusuka rin nila ang sistema ng pamahalaan, at hindi rin nila gusto ang pang-ekono­miyang sistema ng bansa na kapitalismo.

Kaya, lahat ng ito ay babaguhin nila kapag na­nalo ang pambansang demok­ratikong organisasyon sa kanilang pakiki­baka.

Siyempre, papalitan din nila ang Saligang-Batas na hawig sa China at North Korea.

Kung ganoon, bakit tutol ang Natdem sa pagbabago ng Saligang-Batas na ipinalit sa Konstitusyong 1973 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos?

Hindi nila gusto na palitan ang Konstitus­yong 1987 upang mabago ang kasalukuyang sistemang presi­den­syal na isinusuka ng Natdem.

Pero, matindi ang galit ng Natdem sa sistemang presidensyal sapagkat ito raw ang pangunahing instrumento ng pagpapanatili ng kasalukuyang bulok na sistema.

Ang gulo ng Natdem!

Hindi naiintindihan ng publiko ang gusto nilang mangyari.

Ipaliwanag n’yo nga George San Mateo at Renato Reyes.

PARA SA MAG-AARAL AT GURO ANG MENTAL HEALTH PROGRAM

Bukod sa mga mag-aaral, marami ring gu­ro ang nagkakaroon ng problema sa takbo ng isipan dulot ng mara­ming suliranin sa pa­aralan at pamilya.

Kaya, naman nag­pupursige si Quezon City Vice-Mayor Joy Belmonte na magkaroon ng kongkretong programa para sa mental health ng mga guro at mag-aaral para sa Lungsod Quezon.

Ayon sa magaling na magiging alkalde sa susunod na halalan, mayroong inihandang module ang Natasga Gouldbourn Foundation “for school to incorporate depression and mental health in the school curriculum, and now they are going to have modules for teachers.”

Kumbinsido si VM Belmonte na kailangang-kailangang magkaroon ng pag-aaral ukol sa mental health, lalo pa’t 30 por­syento umano sa mga guro ang naka­ra­ranas ng depres­yon.

Nito ngang Hulyo 14, sang 21-taong-gulang na guro mula sa Leyte ang nagpakamatay dulot ng ma­tinding depresyon.

Ayaw ni Vice Mayor Belmonte na mag­patuloy ang ganitong pangyayari at aabot sa kanyang  sariling lungsod kaya isinusulong niya ang kongkretong hakbang para maintindihan ng mga guro ng lungsod at mag-aaral ng kahulugan ng iba’t ibang aspeto ng mental health. BADILLA NGAYON NI NELSON S. BADILLA