BAGONG TAON NG BAWAT NASYON

BAGONG TAON NG BAWAT NASYON

January 14, 2023 @ 2:28 AM 3 weeks ago


ANG Bagong Taon ay tradisyunal na pagdiriwang sa pagpapalit ng kasalukuyan at patapos ng taon na binubuo ng 365 na araw.

Nagwawakas ito sa Disyembre 31 ng 11:59 ng gabi at magsisimula naman ng Enero 1 ng 12:00 ng hatinggabi alinsunod sa Gregorian Calendar na may labindalawang buwan sa loob ng isang taon.

Bagama’t karamihan sa bawat bansa ay nagdiriwang ng Bagong Taon alinsunod sa Gregorian Calendar, datapwa’t alam n’yo ba na may ilang lahi at bansa ang may naiibang pagdiriwang ng Bagong Taon na hindi natin kasabay tuwing Enero 1 ng bawat taon?

Isang halimbawa ay ang mga Intsik, ipinagdiriwang nila ang Bagong Taon sa isang bagong buwan sa panahon ng taglamig.

Kung Gregorian Calendar ang pagbabatayan ay papatak sa alinmang petsa sa pagitan ng Enero 21 at Pebrero 21 ang Chinese New Year sapagkat nakabase ito sa astronomikal na Chinese Calendar na sumasagisag ang bawat taon sa 12 uri ng hayop at mga elemento sa loob ng 60 taon hindi katulad ng Gregorian Calendar na nagbabago ang mga buwan sa pagpapalit ng panahon.

Tinatawag na Tet Nguyen Dan ang Bagong Taon sa bansang Vietnam na ipinagdiriwang din nila sa katulad na araw ng Bagong Taon ng mga Tsino.

Ang Losar naman ang tawag sa Bagong Taon ng mga Tibet na nagaganap mula Enero hanggang Marso. Ang Baha’i Calendar na kanilang sinusunod ay ginugunita ang Bagong Taon sa vernal equinox tuwing Marso 21 na tinatawag na Naw-Ruiz.

Ang Bagong Taon ng Telugu ay kadalasang pumapatak sa pagitan ng Marso at Abril. Ito ay ipinagdiriwang ng mga tao sa Andhra Pradesh, India alinsunod sa Hindu Calendar.

Mula naman Abril 13 hanggang Abril 15 kung gunitain ng ilang taga Thailand at Cambodia ang Bagong Taon sa pamamagitan ng pagsasaboy ng tubig imbes na pagsisindi ng pailaw at paputok.

Ito ay ilan lamang sa iba’t-ibang pagdiriwang ng Bagong Taon ng bawat lahi at bansa, datapawa’t ang mahalaga ay nagbibigay ang Bagong Taon ng bagong pag-asa at inspirasyon sa pagbabagong-buhay sa gabay ng Diyos.

Advance Happy Chinese New Year!