BAHAY NG MAYAYAMAN AT TURISTA SANHI NG BAHA

BAHAY NG MAYAYAMAN AT TURISTA SANHI NG BAHA

August 30, 2022 @ 3:25 PM 1 month ago


LUMALABAS ngayon ang halaga ng salita ng mga mamamayan ukol sa mga nagaganap na baha.

Sa Pakistan na binabaha at may mahigit nang 1,000 patay, 700,000 bahay na nawasak at 30 milyong apektado, lumalabas ang malalakas na paniniwala ukol sa baha.

CLIMATE CHANGE

Siyempre pa, naririyan ang environmentalists na nagsasabing ang pag-iinit ng mundo dahil sa polusyon sa kalangitan ang isang malaking dahilan.

Sa pag-iinit umano ng mundo, nararanasan na ang abnormal na sobrang malalakas na bagyo at matagalang pag-ulan at sa kabila naman nito, ang sobrang pag-iinit ng kapaligiran at pagkatuyo nito.

Anila, malinaw na malinaw na nagaganap ang mga ito.

Sa China at Europa, ramdam na ramdam ang pag-iinit ng mundo kaya natutuyo na ang mga ilog, kasabay ng malakihang mga sunog sa mga lungsod at kagubatan.

Sa Pakistan, India at Afghanistan, at maging sa mahal kong Pinas, naririyan naman ang mga pagbaha mula sa matagalan at malalakas na ulan at bagyo ngayon tag-ulan.

Parehong nakalilikha ang pagbabago ng klimang binubuo ng mga mga pag-iinit ng mundo at pagluha ng ulan ng kalangitan ng mga hindi masukat na perwisyo sa buhay, ari-arian at maging sa kalayaan ng mga tao na mamuhay nang normal.

BAHAY MAYAYAMAN, PANTURISTA

Sa Pakistan na dinadaluhong ng delubyo, kumbinsido sila na totoo ang climate change.

Saksi na rin kasi sila sa pagkatunaw ng mga niebe sa kanilang bansa bilang epekto ng pag-iinit ng mundo na nagbubunga ng pagbaha.

Subalit, mga Bro, may sinasabi silang napakahalaga rin.

Ang mga bahay ng mga mayayaman at imprastrakturang panturista, gaya ng mga hotel, ang malaki ring dahilan ng grabeng pagbaha sa kanila.

Anak ng tokwa, itinuturo nila ang mga hotel at bahay na pag-aari ng mga mayayaman at dayuhan bilang harang sa daloy ng mga tubig ulan at niebe.

Nakatayo umano ang marami sa mga ito sa mga pampang o tabing ilog para naman masabi na napakagandang tanawin ang mga ilog ng mga turista at mayayaman.

Ngunit nagsisilibi naman ang mga istrukturang nabanggit at gusali ng pamahalaan na harang sa pagdaloy ng tubig kaya pagdating ng mga tubig-baha at niebe, lumolobo ang mga tubig sa mga ilog.

Dito na lumalawak ang mga baha dahil hindi na kaya ng mga ilog na lamunin ang mga tubig-baha mula sa ulan at natutunaw na niebe.

Kita n’yo, mga Bro?

SA PILIPINAS?

Partikular sa mga istruktura at imprastraktura na ginagawa, marami sa mga ilog ng Metro Manila at mga karatig na lalawigan ang patay na dahil pinagtatayuan ang mga ito ng mga bahay, pabrika at wala sa maayos na plano na mga proyekto mismo ng pamahalaan.

Kung puntahan natin ang mga senior citizen at hayaan silang magkwento ukol sa paligid, kaya nilang ituro ang mga dating ilog na ngayo’y patay o sakal na sakal na at isa itong malaking dahilan ng mga pagbaha dahil wala nang aagusan ng tubig patungong Manila Bay at Laguna de Bay.

At ganito rin sa ibang lugar ng bansa.

Panahon nang bigyang-buhay talaga ang kalikasan.