BAYANI NG KARAPATAN AT KALIKASAN

BAYANI NG KARAPATAN AT KALIKASAN

December 9, 2022 @ 9:34 AM 2 months ago


DISYEMBRE 10, bukas, gugunitain ng buong mundo ang Human Rights Day. Hinihikayat ng United Nations ang lahat ng mga bansa na makiisa sa napakahalagang araw na ito.
Noong Disyembre 10, 1948, tinanggap at pinagtibay ng buong kapulungan ng UN ang Universal Declaration on Human Rights o UDHR.

Sa pagpapatibay na ito, nangako ang maraming mga bansa na ipagtanggol, itaguyod at tuparin ang lahat ng karapatang-pantao para sa lahat ng tao. Taun-taon, meron tema para gabayan ang mga selebrasyon. Ngayong 2022 ang tema ay “Dignity, Freedom and Justice for All”.

Ambigat nyan – “Dangal, Kalayaan at Katarungan para sa Lahat!”

Malawak ang ating mga karapatan, pero simplehan na lang natin. Mula sa UDHR ay sinalamin naman ng ating Saligang Batas, nakalista ang mga karapatan natin na mabuhay at mamuhay ng malaya at may dignidad.

Mahaba-haba na rin ang panahon na itinaya sa paninindigan at mga pinaglaban ng maraming tao para seguruhin na ang mga karapatang ito ay kinikilala at nirerespeto ng mga gobyerno. Ang popular na tawag sa mga taong nagtataguyod ng lahat at anomang uri ng mga karapatan ay “human rights defenders” o HRDs. Ibig sabihin, tagapagtanggol ng mga karapatan.

Marami pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa karapatan. Pero gusto kong idugtong ang kolum ko sa katatapos lang na Climate Change Summit sa Egypt at ang kasalukuyang Conference on Biodiversity sa Canada.

Sa panahon natin ngayon, ang pangagalaga sa kalikasan ang isa sa pinaka-mahalagang krisis na hinaharap natin bilang mga tao at ng planeta natin mismo.

Kailangan ni Inang Kalikasan ng mga bayani para pangalagaan siya at pigilan ang paglustay at paglapastangan ng likas-yaman at pagkasira ng mundo. Ika nga ay kailangan natin ng mga bayani para sa kalikasan. Ang tawag naman sa kanila ay mga “environmental rights defenders” o tagapagtanggol ng kalikasan.

Ang mga bayaning ito ay nagtataguyod din ng ating mga karapatan, kasi kapag hindi natin naalagaan ang kalikasan, mawawala ang masagana at mabuting buhay natin.

Kaya magisip-isip ka rin. Bayani ka rin ba para sa kalikasan at mga karapatan?