Entertainment BP

OPINION
6M BAHAY SA MGA WALANG BAHAY
BI,MAY KASALANAN SA MGA KRIMEN NG POGO
POGO GAWA NG MGA PUGA
‘GLEN’, ‘KAP DAN’ NG BATANGAS, MAY PAIHI
NAGPAPAGALING NG MGA KARAMDAMAN ANG PAG-INOM NG MALINIS NA TUBIG
QCBRINGS SENIOR HS PROGRAM AT CITY JAIL