DEBATE NAKAPALOOB SA KASAYSAYANG 1986-2022

DEBATE NAKAPALOOB SA KASAYSAYANG 1986-2022

May 3, 2022 @ 7:25 PM 2 months ago


MARAMI ang nalululong sa debate ng mga pinakamatataas na kandidato kaugnay ng halalang 2022.

Pinalalabas nilang dito pangunahing nasusukat ang buong katauhan, kakayahan, layunin, pananaw sa hinaharap at iba pa ng mga kandidatong Pangulo at Pangalawang Pangulo.

Dito nila gustong iangkla, higit sa lahat, ang pagboto ng mga ma­mamayan. Kung sino-sino ang mahihina o malalakas sa kabuuan sa debate, sila ang dapat umanong hindi iboto o kaya’y iboto.

Lahat ng ito ay sa gitna ng hindi pagdalo ng ilan sa mga kandidato sa mga debate.

Ngunit ang debate ba talaga ang pinakamahalaga, lalo na ang higit na pagsusulong ng siraan kaysa iba sa debate?

Ang higit na magaling manira ba ang mga karapat-dapat kahit ang mga siraan ay higit na mapanirang propaganda kaysa mabuting balita?

MGA SARBEY

Sa ngayon, kung pag-aaralan ang mga resulta sa sarbey simula noon hanggang ngayon, simple lang ang mga mensahe.

Una, nangunguna ang tambalang Marcos at Duterte sa pagkopo sa mahigit 50 porsyento ng lahat ng kasali sa sarbey.

Ikalawa, pinaghahati-hatian na ng ibang mga team ang natitirang porsyento.

Nagaganap ang mga ito kahit pa pinagsasama-sama ng halos lahat ng mga kandidato ang kanilang paninira sa nasabing team bago pa nagsimula ang kampanya.

Kung ano-ano na lang ang itinatatak sa nasabing team sa hindi pagdalo ng mga ito sa debate, kasabay ng pag-asang babaligtad sa kanilang panig ang karamihan sa mga mamamayang sinasarbey.

SARBEY AT MAHABANG KASAYSAYAN

Para sa ating Uzi, mga Bro, naniniwala siyang ang mga resulta ng sarbey ay hindi lang nababatay sa kasalukuyang panahon kundi sa napakahabang kasaysayan.

Nagsimula ito noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, sumunod ang 30 taong panahon ng mga nagpaalis kay Marcos sa pwesto at panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Pinagsama-sama ng mga sinusurbey ang mga ang kanilang mga kaisipan, paniniwala at paninindigan ang tatlong panahong ito ng kasaysayan.

At sa pagsasama ng mga ito, may mga mabubuti at masasamang balita sa bawat yugto ng mga kasaysayang ito.

Maaaring pinagkukumpara ng mga sinasarbey ang pinagsamang kasaysayan ng panunungkulan ni Marcos at ni Duterte at kasaysayan naman ng mga pumalit kay Marcos.

Ang tanong: Maaari bang higit na tinitimbang na mas maganda ang panahong Marcos at Duterte kaysa panahon ng mga Aquino at iba pang panahon ng mga nagpaalis kay Manong Ferdie noon?

Kaya nga, sa mga sarbey na lumalabas ngayon, nakahihigit ang Marcos at Duterte tandem kaysa ibang mga tandem?

Ang sigurado, may sariling karanasan ang mga mamamayan sa panahon nina Manong Ferdie Marcos at Pangulong Rodrigo Duterte at maging sa panahon ng mga Aquino at iba pa at ito ang lumalabas na resulta sa bawat sarbey.

At dito tiyak na may mga malalimang debate mismo sa hanay ng mga mamamayan na hindi natutunghayan ng Comelec at iba pang nag-oorganisa ng pa-debate.

Kaya naman hindi mangmang ang mga mamama­yan sa kung sino ang iluluklok nila na Pangulo at Pangalawang Pangulo sa susunod na anim na taon.

Sana walang magtatagumpay na wasakin at pawalang saysay ang nabuo nang paniniwala at paninindigan ng mga mamamayan sa halalang Mayo 9, 2022.