DETERMINASYON NG GOBYERNO NG PILIPINAS MAIBALIK ANG CHILDHOOD IMMUNIZATION RATES

DETERMINASYON NG GOBYERNO NG PILIPINAS MAIBALIK ANG CHILDHOOD IMMUNIZATION RATES

July 21, 2022 @ 9:57 PM 4 weeks ago


BINIGYAN-DIIN ng isang vaccine expert ang kahalagahan ng mataas na vaccine coverage at vaccine sustainability na naaangkop sa klase ng pneumococcal conjugate vaccine (PCV) upang mapababa ang insidente ng pneumococcal disease sa Pilipinas.

Ang pneumonia ay ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga batang edad limang taong gulang pababa sa Pilipinas. Sa buong mundo, tinatayang 672,000 na mga batang namamatay sa pneumonia kada taon. Katumbas nito ang isang batang namamatay kada 47 segundo.

Ayon Dr. Olakunle Oladehin, isang vaccine expert at kasalukuyang Regional Vaccines Medical Lead ng GlaxoSmithKline (GSK), importante ang mataas na vaccine coverage upang masiguro ang tagumpay ng isang vaccination program, lalo at higit pa sa gitna ng pandemya.

“Even if we have the best vaccines, we will not be able to see its full impact if vaccination coverage is low. It is critical that every country strives to revive its vaccination uptake against diseases like pneumonia [Kahit na mayroon pa tayo ng mga pinakamahusay na vaccines, hindi natin makikita ang kabuuang impact ng mga ito kung mababa ang bilang ng mga nababakunahan. Kritikal na ang bawat bansa ay nagsisikap na mapalakas at mapainam nag vaccination uptake laban sa mga sakit gaya ng pneumonia],” ani Dr. Oladehin sa isang scientific lecture noong Hulyo 7 kasama ang mga lokal na eksperto sa healthcare.

Ayon sa Department of Health (DOH), bumaba ang childhood immunization sa 48.5% noong 2021 dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19 at sa kinakailangang pagtugon sa virus na ito. Patuloy na pinaiigting ng DOH ang mga gawain nito para sa routine immunization kasama na ang paglunsad ng Chikiting Bakunation Days mula Abril hanggang Hunyo.

“I commend the determination of the Philippine government to bring back its immunization rates coming from the impact of the COVID-19 pandemic [Nakikita at pinupuri ko ang determinasyon ng gobyerno ng Pilipinas na maibalik ang immunization rates nito mula sa dinaranas nitong impact ng COVID-19],” ayon kay Dr Oladehin.