“FILIPINO TIME” PALAGING ADVANCE DUMARATING SA ITINAKDANG ORAS

“FILIPINO TIME” PALAGING ADVANCE DUMARATING SA ITINAKDANG ORAS

January 5, 2022 @ 4:55 PM 7 months ago


ISA sa mga dapat na maging “resolution” ng marami sa ating mga kababayan ay dapat na nating maitama ang kahulugan ng “Filipino Time” na ang madalas na ibig sabihin ay palaging “late” o wala pa sa itinakdang oras.

Kaya naman hindi mo masisisi ang iba na kapag sila nag-iimbita, nagdaragdag sila ng isang oras sa kanilang invitation card.

Hindi kasi ito magandang pag-uugali. Kawalang respeto ito sa mga taong kausap kahit pa sila ay mga kaibigan o kakilala.

Ayon sa mga scholar o nag-aral ng ating kasaysayan, hindi ganito ang pag-uugali ng sinaunang mga Pilipino, marunong rumespeto sa oras ang ating mga ninuno kaya sila ay palaging “advance” kung dumating sa mga pagtitipon o pagpupulong.

Palaging dahilan o palusot ang “traffic” sa mga lansangan. Pero sadyang bahagi na ng pang-araw-araw nating buhay ang trapiko kaya sino ba ang dapat na mag-adjust, hindi ba’t ang ating mga sarili. Ang iba naman, kung anong oras ang usapan saka lang aalis sa kanilang bahay o opisina.

Batay sa pag-aaral, dahil sa hindi “on-time” na pagpasok sa mga opisina at mga trabaho, umaabot sa P3.5 billion pesos ang nawawalang kita sa bawat araw sa ating ekonomiya.

Malaking pera ito na maaaring magamit sa pagpapatupad ng magagandang programa ng pamahalaan.

Sa panahon ng pandemic, iniiwasan nating mag stay nang matagal sa isang lugar

Sabi nga ng isang kawikaan ni Samuel Smiles, isang Scottish author, “Lost wealth may be replaced by industry, lost knowledge by study, lost health by temperance or medicine, but lost time is gone forever.”

Kaya palaging maging “on time” dahil “Filipino time is always on time”.