HANGAD NG LAHAT ANG MAPAYAPANG ELEKSYON

HANGAD NG LAHAT ANG MAPAYAPANG ELEKSYON

May 9, 2022 @ 11:56 AM 2 months ago


Ngayong araw, Mayo 8, ay natakdang bumoto ang sambaya­nang Pilipinong bitbit ang pag-asang matapos ng mapayapa ang gaganaping halalan.

Marahil ay maituturing na isa ang eleksyong ito sa mga ka­pana-panabik na kaganapan sa bansa dahil dito malalaman kung sino ang mamumuno sa atin sa susunod na anim na taon kasabay ng muling pagbangon ng Pilipinas mula sa hagupit ng pandemya.

Kaya naman na­wa’y hindi magkaroon ng da­yaan at matiwasay na maisagawa ang halalan upang ang tu­nay na ibi­noto ng publiko ang si­yang mai­deklarang panalo at maging tapat na ling­kod bayan.

Bagama’t ngayon pa lamang ay may ideya na tayo kung si­no-sino ang mga tu­nay na gusto ng tao mula sa resulta ng mga survey na talagang hindi nagbabago at nanatiling na­ngu­nguna sa numero, ngayong araw pa rin talaga magaganap ang paghuhusga.

Mainam ring ta­yong lahat ay maging mapagmatyag sa ga­ganaping halalan at sa sarili nating para­an ay protektahan natin ang ating boto at isiwalat ang anomang iligal o hindi naaayong gawin sa araw ng eleksyon.

Isa pa, sana’y ma­ging bukal sa ating kalooban ang magiging resulta ng eleksyon at wala nang mangyari pang kaguluhan pagkatapos nito.

Masyado na tayong pinadapa ng pandemya, huwag na sana natin itong dagdagan pa.

Mula nang pumasok ang administrasyong Duterte ay namulat na ang sambayang Pilipino na maaari palang itaas ng pamahalaan ang serbisyo nito para sa publiko kaya hindi na nakagugulat pa kung maging pamantayan na ito ng marami sa pagpili ng mamumuno sa ating bansa.

Marami ang sigu­radong hindi na papayag bumalik ang serbisyong puro salita at pangako, gobyerno na nagtatrabaho na ang pipiliin ng publiko at ito ang magi­ging resulta ng halalan ngayong araw.