HAPPY WORLD TEACHERS’ DAY

HAPPY WORLD TEACHERS’ DAY

October 7, 2022 @ 4:21 PM 2 months ago


ANG aking ina na si Gng. Bienvenida Avilla Del Rosario ay isa ring guro sa matagal na panahon. Naging master teacher rin siya at minsang naging officer-in-charge or teacher-in-charge rin kapag wala ang principal.

Nakapagturo siya bilang substitute teacher sa Indang Central Elementary School, Kaytambog Elementary School, Kayquit Elementary School, at nagturo naman bilang permanent teacher sa Carasuchi Elementary School, Banaba Lejos Elementary School, Daine Elementary School at pinakahuli ay nagbalik sa Indang Central Elementary School kung saan na siya nagretiro.

Matapos ang kanyang 35 years in service ay nagretiro siya bilang guro sa pampublikong paaralan.

Pagka-retiro ay pinagkatiwalaan din siya ng ilang private schools na maanyayahan na muling makapagturo at naging principal pa sa Saint John Nepomucene School at sa Luvileigh Academy.

Nang magpahinga na siya sa mga paaralan ay hindi pa rin huminto sa pagtuturo at nag-private tutor pa sa ilang estudyante.

Sa angkan ng nanay ko at angkan ng tatay ko na si EN2 Ronaldo Rogacion Del Rosario, PN (+) ay karamihan kung hindi sundalo ay mga guro rin ang mga tito, tita, pinsan at mga pamangkin.

Kasabihang ang propesyon ng guro, kahit nakapagtapos ka ng kursong ito sa kolehiyo ay  patuloy ka pa ring nag-aaral. Nakita ko sa aking inay, tito at tita (na mga guro rin) ang gawain ng mag-aaral na nagsusulat at gumagawa ng assignments at projects sapagkat gabi-gabi silang nagsusulat ng lesson plans, gumagawa ng visual aids, demo kits at iba pa para mas makatulong sa dagdag kaalaman ng mga estudyante.

Bukod sa gawaing pagtuturo, ay tuwing may halalan ay ang serbisyo rin ng mga guro ang laging inaasahan ng Commission on Elections (COMELEC) para sa matagumpay na halalan ng mga pinuno ng ating barangay, bayan at bansa.

Maaring isa ka ngayong kapaki-pakinabang na magsasaka, manggagawa, mangingisda, pulis, sundalo, nurse, doktor, engineer, pari, madre, pastor, propesyunal, attorney, politiko negosyante o guro rin. Ito ay dahil sa mga guro na sa atin ay nagturo at gumabay mula elementarya, sekondarya at kolehiyo.

Kaya para sa akin makatwiran talaga ang panawagan ng mga guro sa pampublikong paaalan na humihingi ng dagdag na sahod sapagkat sila ay maututuring na mga buhay na bayani ng ating lipunan.

Naabot natin ang tagumpay sa buhay ng dahil sa kanilang gumabay sa atin.

Pagpupugay at pagkilala sa lahat ng mga buhay na bayani ng ating lipunan, ang sektor ng mga guro.

HAPPY WORLD TEACHERS’ DAY

Maraming salamat at mabuhay kayo.