HEALTH AND SAFETY SA KALYE

HEALTH AND SAFETY SA KALYE

November 24, 2022 @ 1:10 AM 3 months ago


KAILANGANG siliping muli ang pangangailangan sa usaping health and safety lalo na sa mga driver, garbage collector, traffic enforcer, street sweeper, magbabalot, magtataho at iba pa na nagtatrabaho sa mga lansangan.

Isang halimbawa ang kondisyon at kalbaryo na araw-araw na dinaranas ng mga jeepney driver. May hazard ang paulit-ulit na pag-abot ng bayad at sukli, tinatawag itong ‘repetitive motion’ ayon sa pag-aaral ng ergonomics.

Dagdag pa rito ang hindi pantay at angkop na pag-upo sa driver’s seat dahil na nagdudulot ng ‘awkward posture’ at sakit sa pangangatawan kalaunan.

Maaari rin silang magkaroon ng respiratory illness dahil sa paulit-ulit na paglanghap ng chemical vapor mula sa diesel habang nagpapakarga at maiitim na usok mula naman sa tambutso ng mga sasakyan. Hindi rin sila makaliligtas sa epekto ng sobrang init o radiant heat mula sa makina at sunlight. Mas malaki ang tiyansa ng heat stroke kapag sobrang mataas ang level ng humidity.

Anong proteksyon kaya ang nararapat para sa kanila?

Katulad ng mga jeepney driver, nanganganib din ang kalusugan ng ating mga garbage collector. Nagtataglay ang mga basura ng mga delikadong kemikal at biological agents na nagdudulot ng sakit. May posibilidad din ang transmission ng COVID-19 mula sa medical wastes,used surgical face masks at iba pa na kontaminado ng virus. Maaari rin silang magkaroon ng leptospirosis, tuberculosis, diarrhea at iba pa dahil sa iba’t ibang klase ng virus, bacteria, parasites at iba pang delikadong microorganisms. Maaari ring repetitive motion, awkward posture, prolonged standing at exposure sa extreme temperature.

Kabilang ang mga nabanggit na hazard na maaaring sagupain ng mga traffic enforcer, street sweeper, magbabalot, magtataho at iba pa na araw-araw na nagbibigay ng serbisyo sa atin.

Mahalagang bigyan ng atensiyon ang mga manggagawa sa lansangan hindi lang dahil may malaki silang ambag sa ekonomiya at lipunan.

Marapat lang na pormal na isaayos ang health and safety para kanila dahil karapatan ito ng bawat manggagawa.