HOROSCOPE APRIL 3, 2021

HOROSCOPE APRIL 3, 2021

April 3, 2021 @ 7:00 AM 2 weeks ago

  •  
  •  
  •  

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Hindi dapat hadlangan ang pakikipagmabutihan sa mga kasamahan sa trabaho kung ang pansariling interes ay ipasasailalim sa interes ng pangkalahatan. Hindi dapat balewalain ang payo at pagmamalasakit ng minamahal.  

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Maiiwasan ang isang malubhang pakikipagtalo sa isang kasamahan sa trabaho kung matututong tumanggap ng puna sa magagawang pagkakamali.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Ngayon lubhang kakailanganin ang suporta ng mga kapamilya upang makapagpundar ng negosyo o mapasigla ang nililinyang career. Maaaring makaranas ng mga problemang pampinansyal kung magiging bulagsak sa paghawak ng pera.  

 

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)   Kung hindi magiging mapagduda sa kapwa-tao, maaaring makakuha ng malaking tulong sa kinakaharap na problema ang isang malapit na kamag-anak o kakilala.

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Maging matapat sa mga kaibigan at kasamahan sa trabaho na kasalamuha araw-araw upang umani rin ng katapatan at respeto ng marami. Iwasang mainggit sa tagumpay ng iba.

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) —  Dapat gumawa ng sariling daan tungo sa ikatatagumpay at huwag lang umasa sa pagdating ng swerte. Samantalahin ang magandang itinatakbo ng career o negosyo upang makapag-impok at mapalakas ang kalagayang pampinansyal ng pamilya.

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) —  Magtatagumpay sa maraming aspeto ng buhay kung magiging matalas sa pagdedesisyon maging sa pakikipagharap sa tao. Kailangang mapanatiling malusog ang kalusugan.

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Habaan ang pasensya sa araw na ito dahil kung magpapadala sa init ng ulo ay maaaring humantong sa kaguluhan ang pagkairita o pagkabwisit sa isang mapang-asar na kakilala.

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Ang pagiging mapagkumbaba sa mga kasamahan sa trabaho o negosyo ay magiging daan sa pansariling kapakinabangan. Bantayang lagi ang kalagayang pinansyal upang hindi lumabis ang paggasta kaysa laki ng kinikita.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Magkakaroon ng katuparan ang mga pangarap kung pag-iibayuhin ang pagsisikap at madidiskubre ang taglay na dunong at talento. Kung may agendang pangkabuhayan, dapat munang ipagpaliban.

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) —  Panahon na para magkaroon ng inspirasyon sa buhay sa pamamagitan ng pagpapalaya sa naghaharing damdamin na nasa puso. Mauuwi sa isang maganda at seryoso ang pakikipagrelasyon sa minamahal. 

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Para samahan ng magandang kapalaran, pagtuunan ng pansin ang taglay na karunungan na maging instrumento sa pagsusulong ng kabuhayan. Magiging mainit ang romansa ngayon kung matutugunan ang mga pangunahing obligasyon sa minamahal.

 

 


  •  
  •  
  •