HOROSCOPE APRIL 7, 2021

HOROSCOPE APRIL 7, 2021

April 7, 2021 @ 7:00 AM 2 weeks ago

  •  
  •  
  •  

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) —  Panahon na upang isulong ang mga magagandang plano sa buhay kasabay ang pagsasagawa ng mga kaukulang pagkilos. May kakambal na suwerte ang taglay na galing at talino sa trabaho o negosyo.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) —  Bigyan ang sarili ng panahong makapaglibang upang magkaroon ng malakas at positibong enerhiya ang buong pagkatao. Magtatamo ng mabuting kalusugan kung maiiwasan ang labis na pag-iisip.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Mapatatampok ang talento sa kinapapaloobang larangan kung hindi magpapaapekto sa intriga ng mga tao sa paligid. Mapatutunayan na ang mabubuting gawa ay hindi mawawasak ng mga mapanirang salita.

 

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)   Nasa tamang direksyon ng pag-asenso ang buhay kaya panatilihin ang tiwala sa sarili. Ang galaw ng mga bituin ay pabor sa isinusulong na proyekto kung personal na pamamahalaan ang mga nauukol na gawain.

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)   Mapatutunayan ngayon na may tamang panahon para sa pansariling kaligayahan maging sa usapin man na may kinalaman sa pag-ibig. Sa araw na ito magiging kawili-wili ang pagdalo sa isang pagtitipon.

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) —  Huwag magpadala o magpaimpluwensya sa mga kaibigan na mahihilig sa bisyo. Malamang magkaproblema sa pananalapi dahil sa ilang kapamilya na magarbo ang istilo ng pamumuhay.

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) —  Tandaang palagi na may good karma ang pagtataglay ng malinis at mabuting kalooban. Ang patas at totohanang pakikisama sa mga kasamahan sa paghahanapbuhay ay dobleng pakinabang ang magiging balik.

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Ngayon mapapapayag sa gusto ang minamahal subalit pagdating sa trabaho o negosyo, mahihirapang pakitunguhan ngayon ang ilang tao. Habaan ang pasensya upang hindi lumaki ang gulo na kahaharapin ngayon.

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Isaalang-alang ang pansariling kaunlaran sa mga iniisip at ginagawa upang mapabuti ang kalagayan sa pamumuhay. Sa araw na ito lalong magiging masaya at memorable ang pakikipag-bonding sa kasuyo.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Malaki ang posibilidad na umunlad kung magiging masigla at masipag sa araw-araw na mga gawain. Makalalasap ng tunay na kaligayahan kung mas pahalagahan ang damdamin kaysa materyal na bagay.

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) —  Sa panahong ito dapat lalong maging masipag at matiyaga sa paghahanapbuhay. Ang katapatan at pagmamalasakit sa kompanyang pinaglilingkuran ay aani ng masaganang pakinabang.

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) —  Pabor sa araw na ito sa mga aktibidad na may kinalaman sa pagkakaperahan. Magkakatotoo sa malapit na hinaharap ang isang inaambisyon sa buhay.

 

 


  •  
  •  
  •