HOROSCOPE APRIL 8, 2021

HOROSCOPE APRIL 8, 2021

April 8, 2021 @ 7:00 AM 2 weeks ago

  •  
  •  
  •  

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) —  Magiging matagumpay sa susunod na mga araw sa mga aktibidad na pagkakaperahan dahil sa pagtataglay ng tiyaga. Sa larangan ng pag-ibig, may pangmatagalang kaligayahan na naghihintay sa piling ng kasuyo.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Sa pamamagitan ng determinasyon at maagap na pagkilos, ngayon na dapat simulan ang mga gustong pagbabago. Isang mahalagang appointment na may kinalaman sa trabaho ang hindi dapat palagpasin sa araw na ito.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Umaayon ang galaw ng mga bituin upang madaling malampasan ang mga negatibong pangyayari sa araw na ito. Ngayon ang tamang tiyempo sa pagsusulong ng pansariling interes sa kompanyang pinaglilingkuran.

 

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Sa tamang direksyon ng buhay ay magkararating patungo sa landas ng tagumpay. Sa larangan ng pag-ibig, dahil sa pananatili ng matatag at matamis na samahan ay tuloy-tuloy ang kaligayahan sa piling ng kasuyo.

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Isang magandang pagkakataon sa pag-asenso ang darating sa araw na ito ang hindi dapat palampasin. Makikilala at hahangaan sa kinapapaloobang larangan kung itotodo ang taglay na galing at talino.

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) —  Hindi dapat atrasan ang pagsubok na darating upang maisulong ang isang proyektong pangkabuhayan. Ngayon ang tamang tiyempo upang maging determinado sa mga pagkilos at pagpapasya.

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) Sa impluwensya ng galaw ng mga bituin ay mapapahusay ang mga gawain na may kaugnayan sa paghahanapbuhay. Sa araw na ito magiging abala sa isang gawain na kinakailangang tapusin sa maghapon.

 

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Pairalin ang positibong pag-uugali sa paghahanap ng ikabubuhay upang magandang bunga ang maging resulta. Panahon ngayon ng pagsisikap at pagtitiis para makamit ang mga ambisyon sa buhay.

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Matutupad lamang ang mga ambisyon sa buhay kung magiging matalino at maagap sa mga pagdedesisyon at pagkilos. Batay sa senyal ng galaw ng mga bituin ay may potensyal na makarating sa rurok ng tagumpay.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Napapanahon ang paglalaan ng oras sa pakikipagsosyalan sa mga kasamahan sa hanapbuhay. Ngayon na mararanasan ang epekto ng magandang pakikisama kung kaya makalalasap ng mabuting pagtrato ng kapwa-tao.

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) —  Umaayon ang galaw ng mga bituin upang maisaayos ang kompormiso sa isang kamag-anak o kaibigan. Walang magiging anomang problema sa takbo ng panahon maliban sa pag-iiskedyul ng mga gampanin sa araw-araw.

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) —  May mabuting karma na kakatok sa tahanan sa araw na ito bunga ng paghahasik ng kabutihan sa kapwa. Patuloy na isabuhay ang aral ng Maylikha.

 

 


  •  
  •  
  •