HOROSCOPE AUGUST 26, 2022

HOROSCOPE AUGUST 26, 2022

August 26, 2022 @ 7:00 AM 1 month ago


 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23)  Mabilis man magplano ang iyong kasamahan sa trabaho, para naman itong bahay na nakatayo sa ibabaw ng buhangin. Pero, take your time para gawin ang tasks na pinagagawa sa iyo. Kahit mabagal, basta pulido at wasto. Ikaw ang magwawagi sa patimpalak dahil pinag-isipan mong mabuti ang proyekto.

 

 

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) Sasanguniin ka ng mga taong hindi noon nakikinig sa iyo. Kasi, nakikita nila na may pagbabago sa buhay mo at ng pamilya mo. Huwag mo silang pagkaitan ng tulong dahil susuwertihin ka sa lahat ng bagay. Maging mabait ka dahil mamahalin ka nila at ipagmamalaki bilang kababayan nila.

 

 

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) —  Malilito ka ngayong araw at tila mabablangko ang isip. Gayunman, agad ding magiging normal ang sitwasyon. Isang kaibigan mo ang mag-aalok sa iyo ng extra income tungkol sa pag-aalagang hayop. Siya ang magpapatakbo basta dagdagan mo lang ang puhunan. Magtiwala ka sa kanya dahil hindi siya sakim. Ang kailangan lang ay tulungan mo siya para mapaunlad ang raket.

 

 

 

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) —   Hindi makabubuti sa iyo kung wala ka nang pinagkakatiwalaang tao. Kung ikaw ay isang tapat at mabuting tao, kinakailangan mo ring pagkatiwalaan ang iba upang umunlad ang iyong negosyo. Gayundin ang pagtatagumpay ng mga gawaing kinasasangkutan at mga proyekto. Kapag ginawa mo ito, marami rin ang magtitiwala sa iyo.

 

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Kaya ka mahirap hindi dahil malas ka. Kaya ganun ay dahil sa ikaw ay taong matuwid at hindi nanlalamang ng kapwa, hindi gaya ng iyong mga kamag-anak. Na kaya sila mayaman dahil ang kanilang pag-aari ay mula sa pandaraya. Huwag kang mag-alala, mas aangat ka pa kaysa sa kanila. Magtiwala ka lamang sa Diyos at iaangat ka na niya ngayong buwan.

 

 

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Hindi pwedeng walang kompetisyon sa karerang sinabakan mo. Bago mo makuha ang isang bagay o posisyon ay dapat dumaan sa patimpalak. Kung gagawin mo ang tama kaakibat ang pagsasanay, ikaw ang magwawagi. Hindi lang isa, kundi sa marami pang pagkakataon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Maliwanag pa sa sikat ng araw na ikaw ang gusto niya. Pero, iba naman ang gusto mo. Mainam na siya ang piliin at mahalin mo dahil siya ang para sa iyo at magiging tapat sa iyo. Hindi ru’n sa gusto mo na wala ring patutunguhan ang pagsisikap mo. Iwasan mo na ang gusto mo at doon ka sa taong may pagpapahalaga sa iyo.

 

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Malaki na ang iyong pinagbago kaysa noon na papetiks-petiks lang. Kaya, pwede ka nang isalang sa isang posisyon na magagampanan mong maa-yos. Kapag nangyari ito, magpakitang gilas ka sa inyong boss pero hindi pakitang tao. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang lalo ka pang umunlad.

 

 

 

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) —   Kailangan mong magpasensya sa isang taong makitid ang pang-unawa. Dahil kapag napuno na ang salop, siya rin ang kawawa. Takot ang ilang kaibigan mo na magalit ka sa kanila. Dahil kapag nangyari iyon, para silang nagtampo sa bigas. Dahil ikaw ang nagiging daan upang sila ay pagpalain.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Ang balitang akala mo ay kasinungalingan na nakararating sa iyo ay totoo pala patungkol sa iyo. Gayunman, huwag ka munang mag react ng husto. Kinakailangan nito ang tamang panahon. Baka ang akala mong dina-down ka ng mga kapitbahay n’yo ay isa palang pag-uusap ukol sa iyo na pinupuri ka at proud sila sa iyo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Gawin mo na ang inaakala mong tama. Inuudyukan ka ng gawin itong positibong enerhiya dahil may positibo itong resulta. Makabubuting humingi ka rin ng payo sa mga taong may kasanayan at marurunong. Sapagkat maganda at mainam ang kanilang imumungkahi kaysa sa mga kaibigan mong parang bangkang walang katigang mga suhestiyon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Problemado kang lagi sa pera. Pero, isipin mo, pera lang ba ang makapagpapasaya sa tao? Hindi ka ba nagtataka kung bakit masaya ka pa rin kahit ganu’n at hindi naman nagkukulang sa araw-araw? Dahil mailap sa iyo ang pera, kusa na itong pupunta sa iyo sa pamamagitan ng isang biglaang proyekto.