HOROSCOPE AUGUST 27, 2021

HOROSCOPE AUGUST 27, 2021

August 27, 2021 @ 7:00 AM 10 months ago


 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) —  Sa impluwensya ng galaw ng mga bituin, isang Libra ang magiging tulay sa inaasam na promosyon sa kompanyang pinaglilingkuran. Ang tinatamasang suwerte sa kabuhayan ay tatagos hanggang sa mga baga-bagay na may kinalaman sa pag-ibig.

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) Isang hindi inaasahang balita na may kaugnayan sa trabaho ang magbibigay ng ligaya sa araw na ito. Kung patuloy na magsusumikap, hindi imposible ang pinapangarap na maginhawang buhay. 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — May naghihintay na magandang kapalaran sa paghahanap ng ikabubuhay kung magiging alisto sa mga pagkilos. Ang tinatamasang suwerte ng kamag-anak o isang kaibigan ay magiging tulay rin ng biyaya.

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) May maitutulong sa lalapit na isang kaibigan dahil sa pagbuti ng career o negosyo. Huwag abusuhin ang sarili sa labis na pagpapagod o pagpupuyat sa nililinyang trabaho.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Mabunga at mabiyaya ang panahon kung magagamit nang tama ang talino at kakayahan sa paghahanapbuhay. Sa takbo ng panahon ngayon ay dapat maging maingat sa pagpili ng kaibigan.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Makagagawa ng bagay na kapaki-pakinabang sa sarili, sa tahanan at maging sa mga tao sa paligid. May malaking pag-asa na magtagumpay sa pag-ibig kung magiging matiisin at matiyaga.

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Ang pagiging moody ay magbibigay ng negatibong resulta sa mga kinahaharap na gawain. Ngayon mapatutunayan sa sarili na higit na pinagpapala ang may mapagkumbabang kalooban kaysa mapagmataas.

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — May posibilidad na makatagpo ang isang dating kaibigan na makatutulong sa bagong takbo ng buhay. Ang kawalan ng interes sa pakikihalubilo sa mga kasamahan sa trabaho ay magbibigay ng hindi magandang impresyon.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Malamang na makapaglakbay sa isang malayo-layong lugar dahil sa paanyaya ng isang kamag-anak o kaibigan. Magiging katuwang sa pagsasakatuparan ng magagandang plano sa buhay ang kasuyo o minamahal.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Magiging matindi ang paghahangad na mapabuti ang kalagayan sa pananalapi su-balit kailangan ang gabay at patnubay ng Poong Maykapal. Hindi dapat maging emosyonal sa pagresolba ng anomang suliranin.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Ang inaasahang pera na darating ay hindi dapat mauwi sa walang kwentang bagay. Umaayon ang galaw ng mga bituin upang maipagkaloob ang ipinaglalambing ng kasuyo o minamahal.

 

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Maaaring makaabala sa gawain ang problema ng isang kapamilya o kaibigan. Sa mga may-asawa, iwasan ang maghangad ng bagong relasyon sa pag-ibig dahil pagmumulan ng malalaking problema.