HOROSCOPE AUGUST 31, 2022

HOROSCOPE AUGUST 31, 2022

August 31, 2022 @ 7:00 AM 1 month ago


 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23)  Maging maingat sa iyong katawan lalo na sa pang gabing biyahe. Kailangan mo ng malakas na resistensiya at alistong pag-iisip dahil kailangan ito sa trabaho. Matatagpuan ang sarili sa ilang pagbabago sa kaayusan sa tahanan. Mainam na gawing maliwanag ang kapaligiran.

 

 

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) Makararanas ka ng ilang pagsubok na susukat sa iyong pagkatao at pananalig. Gayunman, huwag kang magtaka dahil bahagi ito ng buhay. Isipin mo na lang na kung sino pa ang taong matuwid, siya pa ang nakahihikahos sa buhay dahil sa pagsunod sa kautusan. Huwag kang mag-alala, makakamtan mo agad ang biyaya at gantimpala para sa iyo.

 

 

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Huwag mong sisihin ang iyong sarili kung bakit nawawalan ka ng tiwala sa iyong kapwa tao. Natural lang ito dahil sa nangyari sa iyo at walang masama kung kikilatisin mo ang isang tao na nakikipagtransaksyon sa iyo. Sapagkat ikaw ay mabuting tao at mapagkakatiwalaan kaya patunayan din nila na gayun sila. Dahil kung hindi, para silang nagtampo sa bigas.

 

 

 

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) —  Kahit nahihirapan at nabibigatan ka, huwag mong ipakita na gayun ka. Huwag mong bigyan ng dahilan ang iyong kapwa na insultuhin, pagtawanan at laitin ka ng lihim sa kanilang puso’t isipan. Sa sandaling panahon ay gayun ka. Subalit, sa araw na ito, mararamdaman mo ang malaking pagbabago. Kumbaga sa wrestling, ikaw naman ang bida at kampeon.

 

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Iwasan mo lagi na sambitin sa lahat ng pagkakataon ang nilalaman ng iyong isip na iyong sinasalita. Inilaladlad mo na kasi sa paraang ito ang iyong pribadong buhay at laman ng iyong isip kaya alam ng iyong kapwa ang iyong mga plano, ginagawa at gagawin pa lang. Ito ang dahilan kung bakit ka nabibigo noon. Maging tahimik ka lang upang di mabasa ng mataong inggit sa iyo ang iyong mga balakin.

 

 

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) —  Asahan ang maraming pagbabago sa iyong ginagawa. Hindi kailangan ang magbigay ng iyong ideya at opinyon sa hindi kakilala. Para mo na rin kasing ipinakita sa taong ito ang sitwasyong hubad ka. Uunahan ka kasi ng mga taong ito sa diskarte. Kung saan ka makikinabang, doon ka mamalagi at mapapabuti ka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Kung pababayaan ang isang maliit na problema, maari itong lumaki at lumala. Kaya, makabubuting ayusin na ang inyong tampuhan upang magkabati agad kayo ng iyong kasuyo. Yayain siyang lumabas at makipagsaya at mag-usap ng mga kapaki-pakinabang na bagay na magpapasarap ng inyong samahan.

 

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Bigyang aktibidad ang iyong katawan nang magkaroon ng magandang pananaw sa buhay. Isang magandang balita ang tatanggapin mula sa ibayong lugar. Huwag maging madamot kung mayroon ka rin lang maibibigay na tulong.

 

 

 

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) —  Magiging abala sa maraming pagbabago sa iyong gawain. Magkakaroon din ng pagbabago kaayusan sa loob ng tahanan para sa pagharap sa bagong hamon ng buhay. May paparating na bisita na iyong ikasisiya.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Magandang panahon ngayon ang pakikipag-sosyalan para sa iyo. Wala namang masama dahil hindi naman ikaw ang gagastos. Basta, limitahan mo lang ang iyong sarili sa pagkain at pag-inom. Iwasan mo ang sobrang puyat dahil baka magkasakit ka. May paparating pa naman na bagong proyekto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Madarama ang kalungkutan sa mga taong nakahiwalay sa mahal sa buhay. Huwag iwaksi sa isip ang mga naumpisahang gawain dahil ito ang magpapasok ng biyaya sa iyo at sa inyong tahanan. Tamang panahon din ito upang kausapin ang mahalagang tao ukol sa isang proyekto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Magandang hanapin ang nawawala mong personal na gamit dahil makikita mo ito. Huwag mo nang iutos sa ibang tao. Unahin mo rin ang iyong sarili bago ang ibang tao. Kasi, ang iniisip mo para sa kanila ay hindi naman nila iniisip. Kailangan mong tanggapin na sa panahon ngayon, sarili nila ang kanilang inuuna.