HOROSCOPE AUGUST 4, 2022

HOROSCOPE AUGUST 4, 2022

August 4, 2022 @ 7:00 AM 2 weeks ago


 

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Ang iyong galit ay gaya ng pag-ulan ng isang niyebe na may kasamang apoy. Iwasan ito dahil makasisira ito ng focus ng iyong mga tauhan sa kanilang productivity. Maging magiliw sa kanila. Pagpalain sila at ipagkakalat nila ang iyong kabutihan kaysa sa kanilang pagkainis sa iyo.

 

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23)  Huwag kang padadaya sa iyong damdamin ngayon. Ipadama mo sa kanya ang tunay na nilalaman ng inyong puso at huwag kang magkunwari na hindi mo siya gusto. Makabubuti iyon at magdudulot ng magandang resulta. Sa oras na malaman ng iniirog mo ang totoo, siya na ang kusang lalapit sa iyo.

 

 

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) Magiging masaya ka sa resulta ng iyong pinagpaguran. Aanihin mo na gaya ng malawak na pananim ang iyong itinanim na kasipagan, pagtitiyaga at paghihintay. Hangga’t kaya mong gumawa nang lagpas sa iyong limitasyon, gawin mo at papasok ang malaking biyaya sa iyo.

 

 

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Hindi ito ang araw na dapat ipahinga mo ang katawan. Kumilos ka kahit laway lang ang puhunan. Magtatagumpay ka sa iyong transaksyon kung may tiwala ka sa iyong kausap at gayun din siya sa iyo. Kailangan din namang subukan ang ginto kung ito ay tunay at sa ganyan ka kikilatisin ng iyong kausap.

 

 

 

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) —  Huwag kang tumulad sa mga negosyanteng natutuksong mandaya. Lumagay ka sa tama at maging patas ang iyong timbangan. Sa ganitong paraan, tutungo sa iyo ang mga tao upang bumili ng iyong paninda. Hindi lang gayun ang ipinagbibili mo sa kanila, kundi ang iyong reputasyon at tiwala.

 

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Kung ikaw ay may pagkakautang, magbayad ka sa takdang panahon. Sa gayun, ikaw naman ay makauutang din kapag nasa oras ng kagipitan. Tapusin mo rin ang mga gawain sa takdang panahon upang makapagpahinga ka at magrelaks sa oras ng pagsasaya o sa handaan ng mga kaibigan at kaanak.

 

 

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Huwag mo munang ipagsabi ang iyong panukala na nagkakaroon na ng katuparan. Kahit sa iyong kasuyo o pinakamalapit na kaibi-gan. Baka ipagkalat nila ito at maglagay sa iyo sa kahihiyan kapag hindi natuloy. At kahit nandiyan na, tumahimik ka lang at hayaan mo ang mga tao ang pumuri sa iyong ginawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Mainam sa iyo ang may mabuting kalusugan kaysa sa maraming pera na nauubos din naman. Aanhin mo ang maraming pera kung nasa banig ka naman ng karamdaman. Hindi ba’t mauuwi rin ‘yan sa gugulin mo sa pagpapagamot? Kaya, alalay lang sa trabaho at ipahinga ang katawan kapag napapagod. Iwasan mo ang pag-o-overtime sa trabaho. Mainam na umuwi ng nasa oras upang makapiling ang iyong pamilya.

 

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) —  Huwag kang labis na magtitiwala kaninuman lalo na sa bagong kakilala pa lang. Huwag ka rin agad sasama kapag inanyayahan sa handaan ng isang taong makapangyarihan o ng isang politiko. Tumanggi ka para lalo ka niyang pahalagahan at pipiliting pumunta.

 

 

 

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Kapag ika’y itinataas, huwag kang magmataas sa panahong ikaw ay pinararangalan. Ikintal mong lagi ang kababaang-loob sa iyong puso’t isipan. Mapagkunwari ang pagbibigay ng parangal ng mga tao. Ngunit, kahanga-hanga ang pamamaraan ng nasa itaas. Sa gayun ay hindi humiwalay sa iyo ang tagumpay at kasikatan.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Huwag kang magtitiwala ngayon sa isang dating kaaway na ngayon ay nagnanais na makipag-ayos. Iyan ay isang katusuhan at pagtatakip sa kanyang pagkatalo. Para itong kalawang na sisira ng isang bakal. Sapagkat hindi pagkakaisa ang kanyang layunin. Kundi, ang makahanap lamang ng masamang haka laban sa iyo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Ang magandang balita at nagpapasaya ng puso. Papawiin nito ang iyong lungkot at pagkabalisa. Subalit, huwag mo ring ikatutuwa ang masamang balita sa taong kinaiinisan mo. Baka lumipat sa iyo ang kanyang kamalasan. Sa gayun ay pagpapalain ka sa iyong kabutihan sa kapwa.