HOROSCOPE DECEMBER 17, 2021

HOROSCOPE DECEMBER 17, 2021

December 17, 2021 @ 7:00 AM 5 months ago


SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) β€” Kung may binabalak na malaking proyekto, makabubuti ang pagsangguni sa marurunong na tao upang maging maayos ang trabaho. Pumapabor ang impluwensya ng galaw ng mga bituin para magtagumpay sa buhay.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) β€” Para makamit ang tagumpay, dapat isa-isahin ang maiingat na hakbang hanggang sa tuluyang makarating kamit ang inaasam. Panatilihin ang mabuting kalooban upang lalong dumami ang mga kaibigan.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) β€” Resolbahin ang problema sa paraang maayos at mahinahon at magagawang ayusin ang lahat ng suliranin nang walang magiging anomang hadlang. Ang pagsubok na darating ay makakayang harapin sa pagtataglay ng positibong isipan.

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) β€” Huwag matakot na pasimulan ang iniisip na pagbabago sa buhay dahil papa-boran ng magagandang pagkakataon ang pagsasakatuparan nito. Panatilihing positibo ang pananaw upang magkaroon ng positibong enerhiya sa mga paggawa.

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) β€” Kung alam ang gustong marating sa buhay, malalaman din ang tamang daan sa pagkakamit ng tagumpay. Sa romansa, lalo pang magiging matamis ang relasyon sa minamahal sa patuloy na paglipas ng mga araw.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) β€”Β  Ang iniisip na paraan sa pagkita ng extra income ay maisasakatuparan kung itutuon ang pansin sa nililinyang hanapbuhay. Hindi dapat itaya ang sariling kapalaran sa mga kamay ng ibang tao.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) β€” Mapatutunayan sa sarili na ang paggawa na may kalakip na pag-ibig ay dadaig sa gawa ng masisipag na kamay. Panahon na upang pahalagahan ang taglay na talento na magiging daan sa pag-asenso.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)Β β€” Huwag magpapaapekto sa anomang naririnig lalo na’t paninira lamang sa pagkatao. Kahit humaharap sa iba’t ibang suliranin ay dapat maging positibo dahil marami pang magagandang bagay ang darating sa buhay.

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)Β β€” Mapakikinabangan ngayon ang idinagdag na kaalaman o kakayahan sa pagpapaunlad ng kabuhayan. Kung sa pakiramdam ay mailap ang kapalaran, dagdagan ang pagsusumikap at pagtitiyaga.

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23)Β β€” Sa pagbubukas-palad sa nangangailangan ay lalong magiging maamo ang mga biyaya. Sa romansa, ang buong araw ay magiging maaliwalas at kaiga-igaya dahil sa pagiging maunawain ng minamahal.

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) β€” Ang buhay ay punum-puno ng pakikipagsapalaran kaya dapat maging handang sumugal maging sa larangan man ng pag-ibig. Panghawakan ang kutob ng damdamin sa mahahalagang pagpapasya.

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) β€” Makahaharap sa araw na ito ang isang taong kaibayo sa maraming paniniwala pero makakasundo naman sa trabaho o negosyo. Panahon na upang buksan ang puso sa panibagong pag-ibig matapos ang tinamong kabiguan.