HOROSCOPE DECEMBER 23, 2021

HOROSCOPE DECEMBER 23, 2021

December 23, 2021 @ 7:00 AM 5 months ago


CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) β€” Hindi masamang maghangad ng maunlad na buhay subalit kailangang isaalang-alang ang damdamin ng mga taong nasa paligid o kasamahan sa industriya. May susulpot na third party sa inyong relasyon na puwedeng makasira sa matamis ninyong pagtitinginan.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) β€” Punuin ang isipan ng mga positibong bagay upang hindi panghinaan ng loob sa inilalatag na proyekto. Huwag magpabigla-bigla at maging matalino sa anomang hakbangin upang hindi magkamali.

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) β€” Sa loob at labas ng tahanan ay magiging masigla ang takbo ng buhay. Huwag magpakalulong sa magagarbo at magagastos na paglilibang. Mahaharap ka sa isang gastusin na hindi mo maiiwasan.

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) β€” Makikilala ka ngayon sa pagkakaroon ng matalas na isipan at pagpapataw ng patas na desisyon. Huwag magpasulsol sa mga taong nasa paligid na higit na nagpapahalaga sa pansariling kapakinabangan.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) β€”Β  Mapaiisip ngayong araw upang baguhin ang ilang kinasanayang gawain para sa mas maginhawang pagtatrabaho. Umaayon ang galaw ng mga bituin para sa pagpapaunlad ng sarili. Mararamdaman ang mainit na suporta ng mga mahal sa buhay.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) β€” Huwag mangiming maglahad ng problema sa magulang kahit pa ito’y patungkol sa pag-ibig. Ang payo at saway nila’y magiging daan upang ika’y maging matatag na tao.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)Β β€” Maglaan ng sapat na panahon upang mapag-aralan ang kasalukuyang kalagayan sa buhay at makita ang mga maling sistema. Kung gugustuhin, maaaring madagdagan ang kinikita sa ibang paraan.

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)Β β€” Huwag magpatali sa isang pangarap na mahirap talagang abutin. Iwasang mag-apura sa magagandang oportunidad na makikita. Pag-isipan ang bawat hakbang. Gaganda ang kapalaran sa pananalapi kung matutumbok ang angkop na career batay sa taglay na kakayahan.

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23)Β β€” Hindi uunlad ang talento o kakayahan kung patuloy lang mangangarap sa bahay. Nana-natiling susi ng tagumpay ang positibong pagkilos. Dapat mamuhunan ng sipag at pagtitiis.

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) β€” Iwasang magkaroon ng samaan ng loob sa pagitan ng minamahal upang hindi maapektuhan ang mga gawain. Kailangan ang hinahon sa araw na ito sa pagsasagawa ng mga pagpapasya.

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) β€” Sa araw na ito makakakita ng magagandang senyales upang isakatuparan ang mga binabalak na proyekto. Ipagpaliban muna ang balak na paglilibang kasama ng barkada at harapin ang mga nabinbing gawain.

 

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) β€” Kahit umiral sa pagitan ng relasyon ang selos ay patuloy pa ring mangingibabaw ang pang-unawa dahil sa naghahari ang pag-ibig. Mas masarap ang bunga ng pagpapagal kung walang taong inaapakan.