HOROSCOPE DECEMBER 27, 2021

HOROSCOPE DECEMBER 27, 2021

December 27, 2021 @ 7:00 AM 5 months ago


CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) β€” Ang katigasan ng ulo at pagiging makasariling kalooban ay maaaring magbunga ng kabiguan kung hindi makikinig sa payo ng minamahal. Ang panahon ay hindi pabor sa binabalak na pangingibang bansa o pag-iiba ng trabaho.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) β€” Ang kasiglahan ng damdamin at isipan sa araw na ito ay senyales sa pagkakaroon ng magandang kapalaran sa paghahanapbuhay. Madaling makahanap ng paraan upang malagpasan ang krisis sa pananalapi.

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) β€” Magagamit na mainam sa hanapbuhay ngayong araw ang malakas na karisma. Magaan na makukuha ang loob at tiwala ng mga katransaksyon sa trabaho o negosyo.

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) β€” Makikilala ka ngayon sa pagkakaroon ng matalas na isipan at pagpapataw ng patas na desisyon. Huwag magpasulsol sa mga taong nasa paligid na higit na nagpapahalaga sa pansariling kapakinabangan.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) β€”Β  Masisiyahan sa pagtitipon o kasiyahan na madadaluhan ngayong araw subalit huwag hayaang lumagpas sa limitasyon upang walang mapabayaang gawain. Dapat matutuhang pahalagahan ang oras ng iba.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) β€” Hindi masisira ang diskarte sa paghahanapbuhay kung laging taglay ang positibong isipan. Ipagpatuloy ang ipinakikitang kasipagan at katapatan sa trabaho upang makamit ang inaasam na promosyon.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)Β β€” Makalalagpas ngayong araw ang magandang oportunidad sa’yong buhay na may kinalaman sa hanapbuhay dahil sa pakikipagbarkada. Lahat ng bagay ay may kanya-kanyang panahon.

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)Β β€” Makikilala sa industriya na ginagalawan dahil sa abilidad at angking talento. Huwag paglaanan ng panahon ang pakikinig sa sulsol ng ibang tao lalo pa’t patungkol sa paninira ng kapwa.

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23)Β β€” Para sa iyo ang kasabihang β€œkung may tiyaga ay may nilaga.” Kaya hindi dapat sumagi sa isip ang mag-iba ng linya ng trabaho. Dedikasyon sa career ang kailangan upang umunlad ang buhay.

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) β€” Ang pagmamataas ay maaaring maging daan ng iyong kabiguan. Ang paghingi ng opinyon o ideya mula sa mga kasamahan sa trabaho ay hindi kapintasan bagkus daan ng sanga-sangang karunungan.

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) β€” Walang patutunguhan ang magulong pakikipagrelasyon sa isang taong itinatangi. Plantsahin muna ang mga bagay-bagay na hindi mapagkasunduan at saka magpasya para sa isang mas seryosong relasyon.

 

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) β€” Isang hindi inaasahang panauhin ang maaaring dumating na magiging dahilan ng pagiging abala sa buong maghapon. Sa romansa, mananatiling matatag at masigla ang relasyon sa minamahal kahit nagkukulang sa pag-uukol ng panahon.