HOROSCOPE DECEMBER 3, 2021

HOROSCOPE DECEMBER 3, 2021

December 3, 2021 @ 7:00 AM 2 months ago


SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Isusugal ang pinagpaguran sa negosyo at huwag ubusin sa kalayawan. Pag-aralan ang itinatakbo ng buhay upang hindi magsisi sa bandang huli.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Dapat makahanap ng ekstrang pagkakakitaan upang matugunan ang papalaking pangangailangan. Huwag pairalin ang pride nang hindi mahadlangan ang pag-unlad o biyaya.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Dapat madaig ang selos na maaaring maghari sa damdamin upang maingatan ang relasyon sa minamahal. Mag-isip at suriing mabuti upang hindi magkamali ng pagpapasya o hakbang.

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Mapakikinabangan ngayong araw ang kutob para sa mahalaga o maselang pagdedesisyon. Ingatan ang kalusugan upang maabot at malasap ang nakahandang tagumpay sa hinaharap.

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Mabibigyan ng linaw ang ugat ng hidwaan sa pagitan ng kaibigan dahil sa pag-iral ng kababaang-loob. Humanap ng paraan at huwag humanap ng masisisi sa problema.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Makahahanap ng paraan upang maiangat ang kinikita subalit kailangang matutong mag-impok. Ilayo ang sarili sa ugaling “one day millionaire.”

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Ang katototohan ang siyang magpapalaya sa atin subalit dapat ilagay sa tiyempo o tamang pagkakataon. Ingatan ang bawat bibitiwang salita upang maingatan din ang relasyon sa kapwa.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Huwag mag-iiba ng career sa kabila ng hirap at sakripisyo upang marating ang pinapangarap na magandang buhay. Gumawa ng naayon sa pamantayan ng Panginoon upang makitang mabuti ang tamang direksyon ng buhay.

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22) Mahaharap sa isang kompromiso bunga ng pagpapabaya sa nakaraan. Baguhin ang ugali sa paghahanapbuhay upang makakita ng magandang bunga sa mga pagsisikap.

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) Ang kahaharaping pagsubok sa pagitan ng minamahal ang lalong magpapatatag sa relasyon. Puso ang siyang magtuturo ng tamang daan sa isang masayang buhay.

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) Magkakaroon ng bagong ideya na pangkabuhayan mula sa isang kaibigan. Dapat ituwid ang pakikitungo sa mga taong humihingi ng tulong.

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Hindi dapat paakit sa likong gawain ng mga kaibigan bagkus makahikayat para sa isang malinis na pamumuhay. Mainam ang kayamanan na walang halong bagabag.