HOROSCOPE DECEMBER 9, 2021

HOROSCOPE DECEMBER 9, 2021

December 9, 2021 @ 7:00 AM 2 months ago


SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Isang kaibigan na nangangailangan ng tulong ang pagmamalasakitan mo. Ang ini-expect mong pasasalamat mula sa kanya ay hindi mo pa makukuha sa ngayon. Gayunpaman, willing ka pa ring tulungan siya sa ibang pagkakataon.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Kakailanganin mo pang habaan ang iyong pasensya para sa iyong mga anak. Higit kaninuman ay ang pang-unawa mo at paggabay ang siyang makapagbibigay sa kanya ng kaliwanagan sa mga bagay na hindi niya naiintindihan.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Medyo mailap pa ang suwerte para sa’yo sa araw na ito. Kailangan mo lang ipagpatuloy ang iyong daily routine. Iwasan ang magreklamo dahil nakakaharang ang negatibong isipin sa pagdaloy ng suwerte sa iyong buhay.

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Iwasang maglakad sa mga kalye na hindi matao. Malapit ka ngayon sa kapahamakan kaya kakailanganin mong magdoble ingat. Hangga’t maaari ay huwag maglalakad o bibiyahe ng nag-iisa upang malihis sa napipintong kapahamakan.

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Sa araw na ito ay mararanasan ang nakabubugnot na haba ng oras sa gitna ng traffic. Wala kang magagawa kundi ang maghintay at habaan pa ang pasensya sa daan. Magiging maganda naman ang oras sa bandang gabi.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Sa ayaw at sa gusto mo ay kailangan mo siyang pakawalan. Kung hindi mo ito gagawin ay lalo mo lamang palalalain ang sitwasyon sa pagitan mo at nila. Harapin mo ang problema ng taas noo at iyo itong malalampasan.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Maganda ang naghihintay sa’yo sa hinaharap kaya huwag mo nang lingunin ang iyong nakaraan dahil pahihirapan lang nito ang damdamin mo at hindi ka makaka-forward sa mas maaliwalas na bukas para sa’yo.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Hindi ka magdadalawang isip na subukan ang isang bagay na sa tingin mo ay kaya mo namang gawin. Kahit na marami pa ang nagsasabing hindi pa ngayon ang tamang panahon ay wala pa ring makapipigil sa’yo.

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Sa araw na ito ay mapagtatanto mo ang isang kamalian na iyong nagawa. Totoo ang kasabihan na sa sampung kabutihan na nagawa mo ay ang isang pagkakamali ang siyang mangingibabaw at maaalala nila sa’yo.

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) Ang mga lihim niyang pagsulyap sa’yo at mga pasimpleng ngiti sa tuwing magkakatinginan kayo ay isang palatandaan na meron si-yang lihim na damdamin para sa’yo tulad ng nararamdaman mo para sa kanya. Hayaan mo lang muna at huwag maging atat.

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) May mga bagay na sadyang hindi para sa’yo kaya kahit na anong gawin mo ay hindi ito mapapasa’yo. Hintayin mo na lamang na duma-ting sa palad mo kung ano talaga ang nakalaan na para sa’yo at hindi ka mabibigo.

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Isang event ang dadaluhan ng biglaan. Bagama’t hindi ka prepared para rito ay mag-e-enjoy ka pa rin. Magiging masaya ka sa bawat oras na lilipas kasama ang iyong mga kaibigan. Magkakaroon din ng mga bagong kakilala.