HOROSCOPE FEBRUARY 15, 2022

HOROSCOPE FEBRUARY 15, 2022

February 15, 2022 @ 7:00 AM 4 months ago


 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) —  Isa sa mga kasamahan sa kinabibilangang sirkulo ang pagmumulan ng pagkakaroon ng interes sa pagnenegosyo. Kung may makakakitang balakid sa binabalak na proyekto, huwag na munang ituloy.

 

 

 

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Nagbabanta ang pagbagsak ng career o negosyo pero magagawang maagapan ito kung tatanggap ng payo o suhestiyon sa ibang tao. Makatutulong sa problema ang pagtitiwala sa mga tao sa paligid.

 

 

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) —  Makisalamuha at makisama sa mga kakilalang matatagumpay sa buhay dahil tiyak na may mapupulot na magagandang ideya sa inaasam na pag-asenso. Mapalad ngayon sa pagkakamal ng pera.

 

 

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Magtataglay ngayon ng malakas na karisma at enerhiya na magagamit sa pansariling kapakanan. Hindi dapat masayang ang mga dumarating na pagkakataon sa pagpapaunlad ng kabuhayan.

 

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Umaayon ang galaw ng mga bituin upang makapamili ng gustong trabaho o maka-pangibang bansa dahil sa alam na trabaho. Kung mangingibabaw ang udyok ng damdamin, maaaring masakripisyo ang inaambisyong bukas.

 

 

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Huwag mag-alala kung mapapansin ngayon ang malamig na pakikitungo ng taong malapit sa puso. Kung may nagawang pagkakamali o pagkukulang sa minamahal, panahon na upang makabawi at maituwid ang lahat ng pagkakamali o pagkukulang.

 

 

 

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Huwag sayangin ang magandang pagkakataon na darating para mapaganda ang kinikita sa paghahanapbuhay o pagnenegosyo. Ang magandang oportunidad ay minsan lamang kung kumatok. Ang ipinapakitang malasakit ng minamahal ay dapat suklian upang magpatuloy ang magandang relasyon.

 

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23)  Hindi dapat kabagutan ang mga oras sa pagtatrabaho upang maging maayos ang trabaho. Hindi umaayon ang galaw ng mga bituin para magbakasyon o mag-resign sa pinaglilingkuran. Dapat na pangunahing isaalang-alang ang kapakanan ng pamilya.

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) Dapat paniwalaan ang kasabihan na kailangang lumingon sa pinanggalingan. upang marating ang inaambisyong pangarap sa buhay. Ngayon ang tamang panahon upang makapagtanim ng mabuti sa kapwa upang sa kinabukasan ay umani rin ng mabuti.

 

 

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Magkakaroon ng oportunidad para bumiyahe sa malayong lugar pero dapat munang tapusin ang proyekto o mga gawaing nakaatang sa sariling balikat. May magandang pagkakataong naghihintay sa tawid-dagat na tinatarget pagtrabahuhan.

 

 

 

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Maging mapagpakumbaba kahit may makatagpo sa araw na ito na isang palalo at mapagmataas. Mapatutunayan na ang nagpapakababa ay itinataas at ang nagmamataas ay ibinababa.

 

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Dapat maging tapat sa pakikitungo sa mga kaibigan at kasamahan sa hanapbuhay upang katapatan din ang mapala. Kung naghahangad ng pag-asenso sa trabaho, ihanda ang sarili sa pagtitiyaga.