HOROSCOPE FEBRUARY 18, 2021

HOROSCOPE FEBRUARY 18, 2021

February 18, 2021 @ 7:00 AM 2 weeks ago

  •  
  •  
  •  

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Pagtuunan ng pansin ang ilang diskarte sa buhay na kinakailangan nang baguhin sa lalong madaling panahon. Mapatutunayan sa sarili na mahalaga ang pagsangguni sa Maylikha sa anomang balak na gawin.

 

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Hindi man makuha ang buong suporta ng lahat ng kasamahan sa trabaho ay makaaasa ng pagtatagumpay sa isusulong na proyekto. Maipakikita ang taglay na talento kung ibubuhos nang todo ang puso sa mga ginagawa.

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Makakamit ang anomang pangarap sa buhay kung ito ay malapit sa katotohanan. Ang mapusok at padalos-dalos na pagpapasya ay maaaring magresulta ng panibagong problema.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Mismong sarili ang unang dapat magtiwala sa taglay na kakayahan sa trabaho bago makuha ang pagtitiwala ng iba. Magkakaproblema sa pag-ibig kung ‘di magpapakita ng katatagan sa pagdedesisyon.

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Magiging abala sa maraming bagay sa darating na mga araw kung kaya mahalagang matapos ngayon ang mga gawain. Isang sitwasyon ngayon ang magpapaalala sa kahalagahan ng pag-iingat ng kalusugan.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22) Makapupulot ng magandang aral sa matatagumpay na taong makasasalamuha nang madalas. Sa araw na ito mapagtatanto na hindi sa lahat ng panahon ay may kabuluhan ang pera.

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22) Ang tinatamasang kaligayahan at kapanatagan ng kalooban ay bunga ng pag-iral ng mataas na pananampalataya sa Panginoon. Sa araw na ito nakatakdang makilala ang makakasama habambuhay.

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) —  Anoman ang negatibong isipin na mabubuo sa araw na ito sa pakikipagrelasyon sa kasuyo ay isantabi muna upang hindi makaapekto sa magandang oportunidad na darating sa paghahanapbuhay. Dagdagan ang pang-unawa ngayon.

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Napapanahon ang isinasagawang pagpupunyagi sa hanapbuhay bilang paghahanda sa kinabukasan. Malalaki at magagandang sorpresa ang maaaring dumating sa buhay sa susunod na mga araw.

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Malalagay sa alanganin ang darating na bukas kung magpapabaya sa mahahalagang pagkilos na dapat isagawa agad. Sarili ang unang magiging hadlang sa pagtatamo ng tagumpay kung magiging negative thinker.

 

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Magiging mabilis ang takbo ng buhay kung kaya may biglaang pangyayari na makapagpapabago sa iyong desisyon. Sa romansa, ngayon mapatutunayan ng minamahal o kasuyo ang katapatan ng pag-ibig.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Sa araw na ito matutuklasan ang tunay na kalagayan sa pananalapi ng pamilya. Magagawang mapasagana ang kabuhayan kung sasabayan ng pagtitipid ang pagdaragdag ng oras sa paghahanapbuhay.

 


  •  
  •  
  •