HOROSCOPE FEBRUARY 20, 2021

HOROSCOPE FEBRUARY 20, 2021

February 20, 2021 @ 7:00 AM 2 weeks ago

  •  
  •  
  •  

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Ibaling nang husto ang atensyon sa gustong gawin upang maging positibo ang resulta. Ang pagtatamo ng biyaya sa pinagtatrabahuhan ay maaaring maulit.

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) —  Magiging pugad ng kapayapaan ng isip ang sariling tahanan sa piling ng mga minamahal sa buhay. Kung may sariling negosyo, magiging magaan ang pasok ng pera sa kaha.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Umaayon ang galaw ng mga bituin upang makuha ang atensyon ng mga katransaksyon sa trabaho o negosyo. Magpakatotoo at tiyak na kagigiliwan ng mga tao sa kinabibilangang sirkulo.

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Maayos ang samahan sa trabaho kaya magaganda ang magiging produkto ng mga gawa. Magbibigay ng suwerte o kagalakan ang unang taong makahaharap sa labas ng bahay sa araw na ito.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22) Piliin na maging kasama sa paghahanapbuhay ang mga taong may mabubuting kalooban. May ganting-buti ang pagiging matulungin sa kapwa nang hindi naghihintay ng anomang kapalit.

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22) Magiging positibo ang pag-iisip sa mga gawain at maging sa pagpapasya. Sa mga walang asawa, ngayon ang panahon upang makamit ang pag-ibig ng itinatangi ng puso.

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) —  Kaunting panahon na lamang ang ipaghihintay at lubos na magiging maamo ang tagumpay. Dahil sa positibong pananaw, walang anomang magiging hadlang sa kabuhayang itataguyod.

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Maganda ang kalagayan sa aspetong pinansyal dahil sa pamumunga ng angking galing at talino. Maisasakatuparan ang gustong mangyari ngayon sa isang bagay na may kinalaman sa aktibidad na pampamilya.

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Mapagtutuunan ng pansin ngayon ang dating plano ukol sa pagtatrabaho sa abroad o  pagtatayo ng sariling negosyo. Positibo ang magiging pananaw kaya magiging masaya at masigla ang buong araw.

 

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Kung ano ang inaakalang tama sa pagdadala ng sariling buhay ay siyang dapat isabuhay. Magiging mapalad sa paghahanapbuhay kung hihingin ang patnubay ng Maykapal.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Sa araw na ito mapapanatili ang mga gawain nang may kahusayan. Magkakaroon ng magandang alaala ang araw na ito sa piling ng kasuyo o minamahal.

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Kakailanganin ang pagre-relax o pamamasyal upang magkaroon ng panibagong ideya ang isipan. Ang anomang uri ng paanyaya na may kaugnayan sa kalayawan ay dapat tanggihan sa araw na ito.

 

 


  •  
  •  
  •