HOROSCOPE FEBRUARY 20, 2023

HOROSCOPE FEBRUARY 20, 2023

February 20, 2023 @ 7:00 AM 1 month ago


 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) β€” Kung pipitik ka ng pera sa alkansiya ng utol mo, tiyakin mong walang sabit. Dahil kapag nagkataon, magkakaroon ng World War III sa loob ng bahay nyo. Kung mabuti ang intensyon mo, palitan ang mga napitik na barya at papel kapag may pera ka. Baka kasi naka-monitor β€˜yan o tsinitsek ng kapatid mo.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) β€” Lahat ng bagay ay mawawala. Hindi naman masama na pakinabangan mo ito sa mabuting paraan. Kaysa sa sayangin mo ang oportunidad at magandang pagkakataon. Kung mahiyain ka, bawas-bawasan mo ito dahil ikinukulong mo lang ang sarili mo. Makisalamuha sa ibang tao. Baka makita pa nila ang lihim o itinatago mong talento.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) β€” Kung uutang ka, wala namang masama. Kung may isa kang salita, patunayan mo na gayun ka. Mas makabubuting magbayad ka ng utang ng mas maaga kaysa sa itinakdang oras. Nagpapakita ito na isa kang taong may dignidad at mapagkakatiwalaan. Baka hanapin ka pa ng taong pinagkautangan mo para umutang lang uli sa kanya.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) β€” Kung apektado ang iba sa presyo ng bilihin, bumalikwas ka sa pakara nila. Kasi, binibili nila ang mga bagay na hindi kailangan kaysa sa kailangan. Hindi mabili ang gayun dahil mahal kuno, pero, nabibili ang mas mahal ang presyo. May makakasalamuha kang tao, nagkaroon ng kaugnayan sa buhay mo noong bata ka; na magbibigay sa iyo ng labis na galak.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) β€” Ang pagbibigay ng pansin sa problema ng ibang tao ang isa sa pagkakaabalahan ngayon. Wala namang masama rito. Basta, hindi lang problema sa pagsasama ng mag-asawa o relasyon ng magkasintahan. Para kang umawat ng mga ulupong na nagtutuklawan niyan kung nagkataon. Magbigay ng wasto at maayos na payo kung hihingin nila sa iyo ito.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) β€” Hindi mo na kailangang patunayan sa iba kung ano o kung hanggang saan na ang narating mo. Para ka lamang niyan nakikipaglaro ng patintero sa mga ibon. Hayaan mong ang iba ang magpahayag nito. Huwag kang magbitiw ng malalalim na salita sa isang taong walang pinag-aralan. Ang saway at mabuting payo sa kanila ay lason, kaya kanilang minamasama. Paghandaan din ang muling pagtibok ng puso.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) β€” Ang patuloy na paniniwala sa mga sabi-sabi na wala namang katuturan ang magpapabagal ng pag-unlad ng sistema mo at ng mga taong nasa paligid mo. Alalahanin mong iba na ang panahon ngayon. Huwag kang tutugon sa alok ng isang tao na pumasok sa kanilang tahanan para kumain; subalit, nasa harap ng lan-sangan at maraming taong nakakakita. Baka ito ay pasikat lamang at kapag napasubo’t baka ika’y mapahiya.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) β€” Kung may isang bagay o susuungan, huwag mong isiping hindi mo talaga. Ang kailangan mo lamang ay pag-aralan ang mga kasanayan at kaalaman para malampasan ang mga balakid. Huwag mong isiping nagpapasama ang pera sa tao. Ito ay kaibigan din sa panahon ng kagipitan. Nasa paggamit lamang β€˜yan ng tao kung sa mabuti o masama niya ito gagamitin.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) β€” Sa taong kagaya mo na mapagkilatis, hindi naman masama kung humusga sa panlabas na kaanyuan. Dahil kung minsan, kung sino pa ang may magandang kalooban ay nagkataong maganda rin ang panlabas na anyo. Kung hangad mo na ang taong iibigin mo o iibig sa iyo ay gayun, wala namang mali rito.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) β€” Mas maigi minsan ang manahimik kaysa sa magbulalas ng salita kapag mainit ang ulo. Baka ikapahamak mo pa ito. Ang pananahimik ay nagpapakita ng katalinuhan kaysa sa bigyan mo ang iyong sarili ng sakit ng ulo. May bagong proyektong paparating kaya ihanda ang sarili sa medyo may kabigatang trabaho.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)Β  β€” Kung yosi lang talaga ang bisyo mo, oks lang yan. Basta huwag mo lang ipapasok ang usok sa sistema mo. Huwag mo ring ibubuga basta-basta ito sa kung saan may tao. Mas mapanganib kasi ang second hand smoke. Ang mga nagsasabing maghihirap ka kapag may bisyo gaya ng yosi, hindi ito totoo. Kasi, maraming walang bisyo ang purdoy pa rin o hindi naman mayaman. May trabaho ka kaya, kaya mong sutentuhan itong pangangailangan mo dahil d’yan ka masaya.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)Β  β€” Walang paa ang tukso. Kaya, ikaw ang umiwas dahil ikaw ang may sistema. May mata, tainga, paa at kamay. Kung alam mong mali ang ginagawa mo, bumalikwas ka na agad. Kaysa sa mabilad ka pa sa kahihiyan. Ang simpleng ‘hi’ at ‘hey’ lang sa iyong crush ay nakapagbibigay sa iyo ng puntos. Baka ma-fall pa siya sa iyo kalaunan.