HOROSCOPE FEBRUARY 21, 2021

HOROSCOPE FEBRUARY 21, 2021

February 21, 2021 @ 7:00 AM 2 weeks ago

  •  
  •  
  •  

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Mahigpit na pagdisiplina sa sarili ang kailangan upang hindi magkaproblema sa pananalapi. Bigyang prayoridad muna ang mga bagay na magiging daan sa pag-asenso.

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Nasa pagkontrol ng emosyon ang susi sa pagkakaroon ng maayos na relasyon sa mga tao sa paligid. Tama ang desisyon na magtimpi sa mga taong makulit na makasasalamuha ngayong araw.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Higit na mainam kung tatapusin muna ang nabibitin na mga gawain kaysa gugulin ang oras sa paglalakbay. Makalalasap ng ligaya sa mararamdamang pagkalinga ng mga mahal sa buhay.

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Umaayon ang galaw ng mga bituin upang maibaling sa magandang direksyon ang takbo ng buhay. Pag-ingatan ang magagandang oportunidad na darating sa malapit na hinaharap.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22) Huwag maging mapaghanap sa mga tao sa paligid upang hindi madismaya. Piliting maging maayos ang relasyon sa mga kasamahan sa bahay at trabaho.

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22) May posibilidad na makatanggap ngayon ng magandang balita mula sa isang kaibigan. Gantihan ng kabutihan ang mga taong nagmamalasakit.

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) —  Ang taglay na malakas na karisma ay mawawalan ng kabuluhan sa negosyo o career kung magiging late sa usapan. Dapat matutuhan ang pagbabadyet ng oras.

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Magiging matatag ang kabuhayan kung hindi mawiwili sa pagsusugal. Angkop ang talento sa itinatakbo ng panahon kaya dapat samantalahin.

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Iwaksi ang negatibong isipan upang hindi magkaroon ng pangit na disposisyon sa buhay. Huwag ituring na kahinaan ang pagpapatawad sa isang taong nakaalitan.

 

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Madaragdagan ang kinikita sa pagsa-sideline. Mapatutunayan sa araw na ito na ang mga biyaya ng Diyos ay laganap sa mga matitiyaga at masisipag.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Magpapalu­bag ng kalooban sa natamong kabiguan ang mainit na suporta ng minamahal at pamilya. Mag-ipon ng lakas para sa panibagong pakikipagsapalaran.

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Magpakita ng kasiglahan sa pagtatrabaho upang pahalagahan ng pinaglilingkurang tao o kompanya. Napapanahon na ngayon para maghanap ng panghabambuhay na karelasyon.

 

 


  •  
  •  
  •