HOROSCOPE JANUARY 3, 2022

HOROSCOPE JANUARY 3, 2022

January 3, 2023 @ 7:00 AM 4 weeks ago


 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) β€” Isang Cancer o Capricorn ang makapagbibigay-kalutasan sa problemang matagal nang pinapasan. Maipagpapatuloy ang nabibiting proyekto na sa huli ay magiging daan ng kaginhawaan.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) β€” Nakatakdang maging magtagumpay sa pag-ibig kung tunay na malinis ang hangarin. Mangangailangan ng masusing pag-aaral sa suliraning idudulong ng isang kaibigan o kamiyembro ng pamilya.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) β€” Huwag agad maniniwala sa sabi-sabi ng ibang tao lalo na’t kilala sa pagkakaroon ng makating dila. Dapat pag-aralan ang takbo ng isipan at damdamin ng mga taong kahulubilo sa araw-araw.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) β€” Mapupuno ng kasiglahan ang buong araw sa ipapakitang kabutihan ng isang taong malapit sa puso. Hindi ngayon ang tamang panahon para iwan ang dating trabaho at lumipat sa ibang mapapasukan kompanya.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) β€” Kung may planong nais gawin, isagawa lamang ito kung napag-isipang maigi na ang lahat. May malaking responsibilidad ang sarili sa ipagtatagumpay at ikabibigo kaya dapat maging maingat sa bawat pagkilos na.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) β€” Masuwerte ang araw na ito para sa paghahanapbuhay at paghahayag ng damdamin sa minamahal. Malakas ngayon ang impluwensiya ng mga bituin sa usapin na may kinalaman sa pananalapi.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) β€” Ang kinahuhumalingang hilig sa ngayon ay may malaking posibilidad na pagkakitaan balang araw. Pag-aralang mabuti ang mga pasikot-sikot sa pinapasok na linya ng hanapbuhay, negosyo o career upang magtagumpay.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) β€” Huwag na huwag mangako kung hindi rin naman kayang tuparin dahil makasisira ito sa kredibilidad sa pagkatao. Tandaan na ang mga nag-iingat ng dangal ay nag-iingat din sa pagbibitiw ng mga pangungusap.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) β€” Bigyan ng atensyon ang pansariling kalusugan sa pamamagitan ng pagre-relax at pagtutuon ng pansin sa mga kinakain. Umiwas sa mga kaibigan o kabarkadang mahihilig sa kalayawan at panggabing mga aktibidad.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) β€” Maging maingat sa pakikisalamuha sa mga taong makakati ang dila at mapaggawa ng tsismis. Gamitin ang ekstrang mga oras sa mga makabuluhang gawain.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)Β  β€” Sa araw na ito ay dapat maging matalas ang isip at pakiramdam sa mga taong mapagsamantala upang hindi maisahan. Hindi dapat pansinin ang makararating na negatibong balita lalo na’t hindi naman ito kumpirmadong totoo.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)Β  β€” Kung hangad na mapabuti ang relasyon sa mga kasamahan sa hanapbuhay, igalang lagi ang kanilang karapatan. Sa romansa, hindi dapat ipagwalang-bahala ang ipinapakitang pagtatampo ng minamahal.