HOROSCOPE JANUARY 4, 2022

HOROSCOPE JANUARY 4, 2022

January 4, 2022 @ 7:00 AM 3 weeks ago


CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Parang bulang maglalaho ang galit mo sa isang kamag-anak dahil sa effort na gagawin niya para lang muling mapalapit sa’yo. Hindi mo ito inaasahan subalit mangyayari. Ito na ang simula nang muli ninyong pagkakasundo.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Abot-abot ang magiging gawain mo sa bahay. Marami ka kasing sinayang na oras sa social media kaya matatambak ang iyong gawain. Kakailanganin mong tapusin lahat upang hindi na ito maging abala sa’yo sa mga susunod pang araw.

 

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Wala kang dapat ipag-alala. Anoman ang gawin ng tao na naiinggit sa’yo, pilit ka man niyang sirain sa paraan na alam niya ay hindi siya magtatagumpay. Isa kang Pisces na likas ang talino at sad-yang may malakas na karisma sa maraming bagay.

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Magsasaya ka dahil sa magandang pasok ng suwerte sa iyong negosyo. Hindi lang kasi awra mo ang maaliwalas kundi maging ang awra ng mga customer na makukuha mo kaya naman hatak na hatak ang suwerte.

 

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) —  Makagagawa ka ng isang pagkakamaling hindi mo sinasadya. Kahit pa hindi mo ito sinasadya ay may masasaktan ka pa ring tao kaya kakai-langanin mo pa rin siyang lapitan upang humingi ng pasensya sa nangyari.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) May binabalak kang gawin para mapagbati mo ang dalawang kaibigan na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ang plano mong ito ay isasagawa mo ngayon at aasa ka na mapagtatagumpayan mo ito.

 

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Ang ginagawa mo sa iyong kapwa kabutihan man o kasamaan ay babalik sa’yo. Kaya siguraduhin mo na wala kang nasasaktang tao. Meron kang tao na kinaiinggitan. Dapat mo siyang tularan at huwag siraan o sirain sa talikurang paraan.

 

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Smooth sailing ang araw mo ngayon. Maayos ang takbo ng trabaho at nandiyan lang din sa paligid ang mahal mo. Same daily routine at mahihiling mo na sana ay palagi na lang ganito ang araw mo. Tahimik at payapa.

 

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23)  Isang kapitbahay ang magpapakita ng kanyang malasakit sa iyong pamilya. Walang masama kung siya ay patutuluyin mo sa inyong bahay subalit kailangan mo munang masiguro ang tunay niyang intensyon. Isa sa miyembro ng inyong pamilya ang hinahangaan niya at binabalak ligawan

 

 

 

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) Sa wakas ay mapagbibigyan mo rin ang matagal ng kahilingan ng isang tao na malapit sa puso mo. Maaaring maliit na bagay lang ito sa’yo, na ngayon mo lang mapag-uukulan ng pansin subalit para sa kanya ito ay mahalaga.

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Bawat araw na lilipas ay tunay na mahalaga. Lalo na para sa’yo. Ang araw na ito ay puno ng gawain mula sa bahay, maging sa trabaho hanggang sa muling pag-uwi ng bahay. Sa kabila nito ay kailangan mong magpahinga.

 

 

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Magkakaroon ka ng isang bagong kaibigan. Siya ang kaibigan na magiging karamay mo mula ngayon sa lahat ng oras maging kalungkutan o kasiyahan kaya ingatan mo siya at ilayo sa iba mo pang itinuturing na kaibigan subalit hindi naman totoo sa’yo.