HOROSCOPE JANUARY 5, 2023

HOROSCOPE JANUARY 5, 2023

January 5, 2023 @ 7:00 AM 4 weeks ago


 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Huwag magpapahuli sa kompetisyon ngayong taon. Bagama’t mahigpit ito sa iyong larangan, pagsikapan mong makasabay. May ibubuga ka naman kaya hindi ka mawawalan. Kung alam mong magaling ang iyong kasamahan sa iyo, gawin mo silang insiprasyon. Kung mas magaling ka naman sa iba, maging mababa ang iyong loob at maiging tumahimik ka lang.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — May mga alalahanin ka para sa maliit na bagay na para sa iba ay walang kabuluhan. Nararamdaman mo ito sapagkat likas kang maunawain at matulungin sa maliliit na nilalang. Kaya naman, tama lang na lalo kang magsumikap upang matustusan pa ang kanilang pangangailangan. Papasok ang biyaya sa unang bahagi ng taon.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — May kaukulang gantimpala ang pagkukusang gampanan ang tungkulin ng ibang tao dahil sa hindi inaasahang pagkakataon. Bagama’t ito’y may kahirapan, bukal sa loob mo itong gawin at matutuwa ang taong pinagsaluhan mo nito. Gaganti naman siya ng utang ng loob sa iyo na tiyak na ikatutuwa mo.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — Huwag mong ikabahala ang iyong pangangailangan sa araw-araw. Kahit na hindi maiwasang kapusin dahil sa ilang gastusin kung alam mong may paparating naman na biyaya, huwag kang mabalisa.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Darating na ngayon ang takdang oras na matutupad ang iyong minimithi. Ito ay dahil sa labis na pagsisikap at mga tamang taong nakasama sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Ang pagbibigay ng atensyon sa aspetong espirituwal ay magdudulot ng biglang pagpasok ng biyaya at pagpapala.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Ang labis na pagseselos ay hindi makabubuti. Baka magkalamat pang lalo ang inyong relasyon. Easy ka lang sa pagpapadama ng damdamin. Alalahanin mong may karapatan din siyang magselos sa pinaggagawa mo. Palawakin ang pang-unawa at magbubunga ito ng mabuti. Isang sorpresa ang matatanggap mo sa trabaho sa susunod na mga araw.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Unahin mong tuparin ang pangako sa isang taong hindi nakauunawa kaysa sa kabaligtaran nito. Sapagkat, pahahalagahan ng taong iyon ang iyong effort at gagawa siya ng magandang bagay para sa iyo. Ang gawaing nakapagbibigay sa iyo nang hindi naman nakapeperwisyo sa iba ay ituloy dahil magbubunga ito ng kapaki-pakinabang na resulta.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Okay lang na hindi ka basta-basta nagtitiwala sa isang taong kakakilala pa lang. Pagkatapos ay pagkakatiwalaan mo na sa isang transaksyon. Alalim mo muna pa ang kanyang pagkatao. Ang pinaghirapang propyedad ay sinupin upang may magamit sa biglaang gastusin. Gayunman, may bagong papasok na biyaya. Kaya, huwag kang mabahala.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Kung hindi ka tiyak sa iyong nararamdaman sa kanya, mainam na ipagpaliban mo muna ang nakatakdang pagsagot sa kanya. Pag-aralan mo rin ang iyong sarili at ang sitwasyon at baka nagpatatangay ka lang sa agos at sa tukso ng iyong mga kaibigan na dapat ka nang magkaroon ng kasintahan. Sa gayun ay hindi ka napipilitan lamang.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Swak ngayong taon na magkaroon ka ng business. Gayunman, dapat mong ilatag ang talagang gusto mo, hindi iyong dahil uso lang ay sasakyan mo. Masarap mamahala ng negosyong talagang gusto mo at hindi nakikiuso lang. Kailangan sapat o sobra ang ilalabas na puhunan upang maging malakas ang hatak nito sa mga parokyano.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  — Pag-ukulan ng pansin ang inilalakad na papeles ng mga taong humihingi sa iyo ng pabor. Kung kaya mong bilisan ang pagproseso nito, bilisan mo upang matuwa sila sa serbisyo mo. Kung ikaw naman ang hihingi ng pabor sa kanila, pagbibigyan ka rin nila at bibilisan din ang pagproseso ng iyong inilalakad na dokumento.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  — Kung nasaktan ka sa sinabi ng isang kaanak tungkol sa iyong disposisyon sa buhay, huwag kang magdaramdam. Mahal ka nila at ayaw ka nilang mapulaan ng ibang tao. Sa halip, gawin mo itong motibasyon upang magtagumpay ka sa buhay. Tutulungan ka naman nila. Ang totoo, ipinagtatanggol ka nila sa mga taong nanlalait sa iyo kapag hindi kaharap ang mga ito.