HOROSCOPE JANUARY 9, 2021

HOROSCOPE JANUARY 9, 2021

January 9, 2021 @ 7:00 AM 7 days ago

  •  
  •  
  •  

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Iwasan sa araw na ito ang desisyon na mula lang sa emosyon at hindi pinag-isipang mabuti. Panahon na upang magpasya at pumili ng taong tunay na mamahalin sa habambuhay

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Magiging makabuluhan sa araw na ito sa paghahanapbuhay ang salitang: mabuting pakikisama. Sa tulong ng kaibigan o kasamahan sa trabaho ay malalagpasan ang isang pagsubok sa buhay.

 

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Dahil sa taglay na good karma ay higit na magiging maamo ang swerte sa araw na ito. Makatatagpo ngayon ng isang taong may malaking maitutulong sa pagpapaunlad ng kinikita sa araw-araw na trabaho.

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Kung iiral ang kayabangan, maaaring makaranas na mapahiya sa araw na ito. Hindi magiging masama ang pagkakaroon ng mataaas na pride kung nasa tamang pagkakataon.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Sa larangan ng pag-ibig, walang ibang paraan upang maipadama at maipakita ang tunay na pagmamahal sa kabiyak kundi ang pagiging matapat sa kabila ng tukso. Makararanas ng sunod-sunod na swerte sa nililinyang trabaho o negosyo.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Makararanas ng sunod-sunod na swerte sa pagkakamal ng salapi, maliban sa larangan ng sugal. Panahon na upang mag-relax-relax sa paglalakbay sa malalayong lugar o ibang bansa.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22) Dahil sa hindi matatawarang talino, maaga mong matitikman ang bunga ng iyong mga pagsisikap at pagtitiyaga sa trabaho. Maganda ang araw na ito para maipakita sa mga kinauukulan ang malaking malasakit sa trabaho.

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22) — Makaiiwas na pumasok sa isang sitwasyon na mangangailangan ng mabilisang desisyon kung laging planado ang lahat ng gagawin. Maswerte sa larangan ng pag-ibig kaya makalalasap ng tamis sa piling ng malambing na minamahal.

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) Makukuha ang inaambisyong trabaho sa abroad kung papabor ang galaw ng mga bituin. Magtutuloy-tuloy ang magandang kita sa paghahanapbuhay kung mapag-iingatan ang taglay na swerte.

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Sa pamamagitan ng mahuhusay na produkto ng trabaho ay maipakikita ang taglay na galing at talino. Makakukuha ng malaking pakinabang sa pinaglilingkurang kompanya kung magiging karapat-dapat sa mga benepisyo.

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Mapatutunayan sa sarili na sikap at tiyaga ay maaaring umasenso sa buhay. Sa larangan ng pag-ibig, maipakikita ang tunay na pagmamahal sa kasuyo kung magiging maunawain at mapagbigay.

 

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Mahaharap sa maraming gawain sa araw na ito kung kaya mangangailangan ng tulong ng isang kaibigan. Huwag bilangin ang mga nararanasang hirap upang marating ang tagumpay.

 


  •  
  •  
  •  

Loading...