HOROSCOPE JULY 13, 2022

HOROSCOPE JULY 13, 2022

July 13, 2022 @ 7:00 AM 1 month ago


 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Ang pansariling gawain sa tulong ng mga miyembro ng pamilya ay maaaring magpanhik ng biyaya. Kapag nagtutulungan sa lahat ng bagay, ito’y maghahatid ng tagumpay at asenso. Napagagaan ang isang mabigat na bagay o gawain kapag nagtulong-tulong.

 

 

 

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Higit sa karaniwan ang magiging kaabalahan ngayon sa gawain. Ang paglalakbay na binabalak, malapit man o malayo ay kailangan munang ipagpaliban. Angkop ang araw na ito sa pagdalangin sa nasa Itaas upang malampasan ang kinakaharap na problema. May paparating din na hindi inaasahang grasya.

 

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23)  Ang pagbibigay ng serbisyo ay makatutulong sa talagang gawain. Subalit, dapat na iwasan ang ispekulasyon gaano man kainam at kahit sino man ang magpanukala. Maging alerto sa takbo ng mga pangyayari. Kung may naipagpalibang proyekto, tapusin na ito agad upang magkaroon ka ng karagdagang biyaya.

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) May posibilidad na makinabang sa isang transaksyon. Makapagbabahagi ng panahon sa pagpapabuti sa mga bagay na pansarili. Ang pakikipagsalaparan sa marangyang paggugol ay iwasan muna. Labis ka ring magagalak sa magandang balitang hatid ng isang kaibigan.

 

 

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Iwasan ang hindi kapaki-pakinabang na pakikipag-ugnayan sa kapwa. Lalo na ang mga mahihilig sa tsismis. Ang pakikipagtulungan ng mga kaibigan ay makatutulong sa mga personal na interes at hangarin. Magiging masaya rin ang iyong lovelife.

 

 

 

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Ang pagtitinginan o romansa sa mga bagong magkasintahan o nag-iibigan ay magiging maligaya. Nasa sariling gawain ang maaaring maging resulta ng magagandang pagkakataon. Maging masikap din at matiyaga sa trabaho. Ang planong mahalagang paglalakbay ay matutupad sa linggong ito.

 

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Lubhang mahalaga ngayon ang mga kamag-anak. Ang panahong maiuukol sa kanila ay makasisiya nang lubos. Mapang-unawa ang mga tao sa paligid, gayundin, makatatanggap ng kooperasyon mula sa mga taong nakatataas sa lipunan. Tutulungan ka nilang matapos ang ilang proyektong nakatoka sa iyo.

 

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Ang buong pagsisikap ay ilagay sa buong kapaligiran, sa tahanan at sa pinapasukang trabaho. Hindi inaasahang pangyayari ang makapagbabago sa iyong buhay at sa mga binabalak. Pagbabagong labis na magdudulot sa iyo ng saya’t galak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Pakinggan ang kutob ng kalooban sa pagpapasya ng anomang bagay. Huwag itali ang pananagutan sa mahigpit na pangako. Mabibigyan ng kasiyahan ang mga mahal sa buhay na umaasa sa iyong presensya sa isang gagawing pagtitipon o reunion.

 

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Masagana ang aktibidad lalo na ang nauukol sa pagpapaunlad at pagdaragdag ng kaalaman tungkol sa propesyon. Bagama’t may pagkasensitibo ang kalusugan, hindi naman ito makaaabala sa mga balak at aktibidad. Ngunit, kailangan pa ring maging maingat. Iwasan ang sobrang pagpapakapagod.

 

 

 

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Taglayin lagi ang kahinahunan. Maging magiliw at maunawain sa kapwa. Ang mga bagay na may kaugnayan sa negosyo may pagkakataong maganda ang maibigay na pakinabang. Ngunit, ingatan ang salaping naitatabi at iwasan ang sobrang paggastos.

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Paborable ang araw ngayon sa paglilibang at pakikisalamuhang sosyal, bagama’t may kaunting sagabal. Ito’y hindi sapat upang dumilim ang araw mo o mawala ka sa mood. Hindi rin kailangan ngayon ang gumawa ng mahalagang aksyon dahil hindi napapanahon.