HOROSCOPE JULY 14, 2022

HOROSCOPE JULY 14, 2022

July 14, 2022 @ 7:00 AM 4 weeks ago


 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Sa bawat oras ay madaragdagan ang iyong kaalaman dulot ng kasipagan at tiyaga. Ang araw ay maghahandog sa iyo ng pinakamabuti mong katangian at maituturing mo itong asset. Lalong magliliwanag sa iyong mayamang ideya ang mahahalagang kaisipan na kailangang maisagawa. Lalo na sa aspektong pinansyal at sosyal.

 

 

 

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Pangalagaan mo ang tiyan sa linggong ito. Mahina kasi ang iyong panunaw. Bawasan at iwasan ang pagkain nang sobra. Maging masunurin ka rin sa tagubilin ng iyong doktor. Magkakaroon ka ng kaaliwan sa mga social affairs at magiging maligaya at makulay ang iyong araw.

 

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23)  Magiging maramdamin ang mahal sa buhay, kaya’t pamalagiin mo ang malawak na pang-unawa at maging mapagbigay. Huwag mong ipagwalang-bahala ang kanyang damdamin. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang pag-ibig ang dapat maging maganda at alagaan mo tulad ng isang halamang namumulaklak.

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) Matutong magtipid at mag-impok. Malikhain ka at tama ang kutob ng iyong kalooban. Ang labis na pagtitiwala ay hindi makabubuti at dapat mo itong lakipan ng ibayong pag-iingat. Huwag ding padadala sa iyong emosyon. Pagyamanin ang natalinong kaisipan upang maghatid ito sa iyo ng mga biyaya.

 

 

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Ang proposisyon ng isang malapit na kaibigan ay kailangang pag-aralang mabuti bago ka magbitiw ng iyong kapasyahan. Malaking pang-unawa ang dapat ibigay sa isang taong nangangailangan ng iyong tulong. Magkakaroon din ng pakinabang sa pakikisalamuha at ugnayan sa mga matataas at maimpluwensyang mga tao.

 

 

 

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) May pag-asa kang magtagumpay sa iyong hangarin. Ang mga tao sa iyong paligid ay may pagkakaisa upang tulungang iangat ka. Hindi sila mahirap hingan ng tulong at ang kanilang koo-perasyon ay ipagkakaloob sa iyo. Ang lahat ng mabubuting pagkakataon at nasa sariling magagawa at ang magdudulot ng pakinabang.

 

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) —   Maging alerto ka sa mga nangyayari at huwag iwawaglit ang tamang pag-aaral sa mga bagay-bagay. Iwasang malito nang hindi ka makagawa ng mga pagkakamali. Bukas ang pagkakataong tumanggap ng mahahalagang tala na iyong kakailanganin sa trabaho. May ngiti ng mabuting kapalaran ang buong araw.

 

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Ang pakikipagtulungan sa mga kasama sa tahanan at maging sa pinapasukan ay nagbubunga ng magandang kapalaran. Huwag kang padadala sa sulsol at sasabihin ng ibang tao. Magkaroon ka ng sariling desisyon at disposisyon. Ang pag-iingat ng sikreto sa tamang pagkakataon ay aani ng tiwala ng mataas na tao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20)    Magiging masaya at makulay ang pakikipag-bonding sa mga kaanak sa linggong ito. Maging matapat sa tunay na nilalaman ng iyong kalooban. Isang kaanak ang magbibigay sa iyo ng mabuting balita tungkol sa ibabahaging lupa. Magdudulot ito sa inyo ng labis na galak.

 

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Pakiramdaman ang pagdating ng magandang pagkakataon. Gamitin ang kutob ng iyong kalooban upang mapabuti ang iyong kalagayan. Nasa pagdadala mo ang ikagaganda ng iyong araw. Ang aksyon ng ibang tao sa paligid ay hahamon sa iyong pagtitimpi. Pairalin ang kahinahunan at huwag patatangay sa simbuyo ng kalooban.

 

 

 

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Madudulutan ng panahon ang sariling pamilya at magagalak ang kaanak sa iyong ipinamamalas na pagmamahal at pagmamalasakit. Mapagtitibay sa linggong ito ang mainitin na pagsasamahan at pag-uunawaan. Makatatanggap din ng mahalagang balita sa malapit na kaibigan na dadalaw sa inyong tahanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Ang magandang pangyayari ay maaaring dumating sa linggong ito. Mahalagang ipa-malas ang angking kakayahan. Makatutulong din ang mga importanteng payo ng magulang o ng mga nakatatanda. Mainam sa araw na ito ang pagsasaayos ng mga bagay na hindi natapos at nakaligtaan. Maging ito man ay sa loob ng tahanan o sa opisina.