HOROSCOPE JULY 15, 2021

HOROSCOPE JULY 15, 2021

July 15, 2021 @ 7:00 AM 1 year ago


 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Hindi kalugihan ang magpakababa. Bagkus itataas ka ng langit. Bagama’t kinaiingitan ka ng iba dahil sa iyong kalagayan ngayon na maalwan, gagayahin nila ang panuntunan mo sa buhay. Work hard lang at may patutunguhan ang iyong mga pagsisikap.

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Huwag kang patatangay sa tagumpay. May pera ka, maimpluwesya at sikat sa inyong pamayanan. Isaisip lagi ang pagbagsak. Kung magiging mapagpakumbaba ka at magiging bukas-palad sa mga hikahos, hindi ka mawawalan at mananatili kang nasa itaas.

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23)  Ang malinis na budhi ay naghahatid ng mabuting kapalaran. Dahil sa iyong pagiging tapat, mapapansin ito ng mga executive sa pinaglilingkuran mong firm. Mapo-promote ka sa trabaho mo.

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) Ikaw ay isang punongkahoy na mabunga. Kaya, pilit na pinupukol upang malaglag ang bungang iyon. Pero, hindi ibig sabihin nito ay negatibo ang impresyon para sa iyo. Bigyan mo ang nangangailangan sa abot ng iyong makakaya. Sa ganitong paraan, nagtatanim ka ng kabutihan at ‘di ka nila malilimutan. 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Huwag bilangin ang nagawa mong tulong. Kung tutulong ka, huwag mag-antay ng kapalit. Lalo na kung ang pagbibigyan mo ay walang kakayahang magbigay. Ang langit na ang magpapalit noon sa iyo.

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Matutong magbayad kapag umutang. Alalahanin mong kailangan din ng inutangan mo ng pera. Kung meron kang sobrang pera, puntahan ang pinagkakautangan at bayaran siya. Hindi mapapatid ang biyayang darating sa iyo kapag ganito ang iyong ginawa.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Itatalaga ka sa mataas na posisyon sa inyong asosasyon. Bagama’t mabigat itong tungkulin at responsibilidad, tanggapin mo. Hindi ka pababayaan ng langit at ;’di ka pababayaan ng mga kasamahan mo rito.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Huwag kang tumungga ng alak na may lason. Ganyan ka sa ibang bagay. Sinusubukan ang isang hamon kahit wala kang kasanayan para mapagtagumpayan ito. Gayunman, hinahangaan ka ng karamihan dahil sa katangian mong ito. Kung gusto mong maging matagumpay, sumangguni sa itaas at gagabayan ka Niya.

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Ang paggalaw ng mga planeta at ang pagkislap ng mga bituin ay nakaaapekto sa iyong kapalaran. Maging maingat at mapagmatyag. Sa hindi inaasahang pagkakataon darating ang biyaya at suwerte.

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Ang lumagay sa lugar ay mainam. Pwedeng umawat at magpakalma sa dalawang taong ‘di nagkakaunawaan. Mabisa ang iyong salita at makikinig sila sa payo mo. Ang dalawang taong ito ay magiging kaibigan mo sa mga susunod na araw.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Ang paglalakbay sa mga susunod na araw ay magiging makabuluhan. Kaya, maging productive dahil magdadala ito ng pagpapala. Ingatan mo rin ang iyong kalusugan. Iwasan ang labis na pagpupuyat sa paglalaro ng online games.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Alalahanin mo ang iyong kinabukasan. mag-impok habang may malaking kinikita sa gayun ay may magagamit ka sa hinaharap. Sa pamamagitan nito ay mabibigyan mo ang iyong mga magulang at mga kaanak na nangangailangan.