HOROSCOPE MARCH 17, 2023

HOROSCOPE MARCH 17, 2023

March 17, 2023 @ 7:00 AM 1 week ago


 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Ituloy mo ang paggawa ng makabuluhang content dahil lalago ang vlog mo. Huwag mong gayahin ang iba na walang katuturan ang ginagawa at views at kita lang ang habol. Malapit nang matapos ang maliligayang araw nila sapagkat walang aral na mapupulot sa pinagagagawa nila. Bagkus, inaakay pa ang maraming kabataan sa paggawa ng kahalayan at kalayawan.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Huwag mong hayaang masira ang iyong mabuting prinsipyo at magandang asal dahil lamang sa kalam ng sikmura. Tandaan mo na ang kagipitan, nagwawakas din gaya ng pagsikat at paglubog ng araw. Hinding pa naman aba ang iyong kalagayan kaya huwag kang magmarkulyo. Baka magulat ka sa pagbuhos ng biyayang darating kung matutunan mong magtiis at manahimik lamang.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Mahalaga sa iyo ngayon ang mga papeles at mga pampublikong dokumento para sa nilalakad na transaksyon. Gayunman, ang mga pagkakakilanlan gaya ng mga identification card ay huwag mong ipadoktor o ipagawa sa mga talahib. Ito ay hindi tama o matuwid. Idaan mo ito sa totoo at legal upang matuloy ang proyekto at hindi maunsiyami.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — Mahalaga ngayon ang iyong pagiging optimistiko at pagiging positibo sa iyong sambahayan. Kahit na may problema basta makita ka nilang masaya at kalmado at panatag na rin sila. Darating ang salapi kung susubukang humingi sa kamag-anak o kaibigan upang makatugon sa ilang gastusin at bayarin. Ngunit, humingi ka sa mga nabanggit na may utang na loob sa iyo.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Ingatan mo ang iyong katawan at kalusugan. Hinay-hinay lang sa trabaho. Ang pagiging maasikaso at masipag sa ilang gawaing esprituwal ay gagantimpalaan. Kapag may nakita kang kaibigan o malapit na kamag-anak na gipit; tingnan mo siya sa mata. Kahit hindi man magsalita ay lihim mong tulungan dahil alam mong nangangailangan.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Kung kaya mong kausapin ang ex mo kahit matagal na kayong hiwalay, gawin mo. Maging propesyunal sa pakikitungo at huwag mamersonal dahil magkasama pa rin kayo sa iisang working environment. Malay mo, kapag nakita niyang unti-unti ka nang nagbabago ay siya pa ang kusang makipagbalikan sa iyo.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Huwag kang pumayag na tuluyang lumayo ang isang taong naging bahagi ng buhay mo at may malalim kayong pinagsamahan. Sapagkat, kung matutuloy na lumayo siya, baka mabawasan ang alab ng inyong pag-iibigan. Tiyakin mong maging tapat siya sa kanyang pangako. Kung babalik man siya, may aasahan ka at ‘di maghihintay sa wala.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Kung mabuti ang iyong layunin, hindi ka mapapahamak kung gagawin ang isang bagay kahit walang basbas ng iyong boss. Ito ay pagkukusa at pagmamalasakit at hindi pangingialam. Malalagay ka sa alanganin ngunit ililigtas ka ng iyong kabutihan, karunungan at katapatan.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Huwag mong nasain na maging tanyag sa maling paraan. Gaya ng bituin na matindi ang kislap, ngunit kumukupas din ang kinang. Ang sikapin mo ay kusang maging tanyag sa mabubuting gawa at hindi pakitang-tao lamang. Sa ganito, hindi mawawala sa sistema ng tao ang iyong pangalan.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Kung ayaw mong makarinig ng payo mula sa isang kakilala o kaibigan; dahil palagay mo’y maiinsulto ka, huwag kang magpakita sa kanila. Sapagkat, itinuring mo ang iyong sarili na mas magaling at marunong kaysa sa kanila. May punto ka naman dahil kung susukatin ang iyong narating, malayo ito sa kanila. Magaling silang magpayo pero, bulagsak ang kanilang pamumuhay.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  — May mga taong sila na nga ang mali, sila pa ang nanunumbat at mas magaling. Kaya ayaw nilang maturuan at mapagsabihan dahil lalabas na sila ay mangmang pa sa kagandahang-asal. Lumayo ka sa mga taong ganito upang ‘di ka kainisan ng mga taong inis sa kanila. Darating ang perang inaasahan basta maghintay ka lamang.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  — Iwasan mo ang malulong sa alak at babae. Masasayang na parang sinasahod na tubig sa butas na timba ang iyong perang pinaghirapan kapag nagumon ka rito. Ni huwag mong sabihing kontrolado mo naman ang sitwasyon. Dahil ang malaki, nagsisimula sa maliit. At ang marami ay nagsisimula sa paisa-isa. Sinupin mo ang pera dahil kapag malaki ang ipon mo ay hindi ka magmumukhang kawawa.