HOROSCOPE MARCH 9, 2023

HOROSCOPE MARCH 9, 2023

March 9, 2023 @ 7:00 AM 2 weeks ago


 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Kapag nasa loob ka ng pamamahay n’yo, huwag mong ipakikita sa iyong mga anak na umiinom ka ng alak at pagkatapos ay mag-iingay ka. Baka ikahiya ka nila ng palihim sa kanilang puso’t kurap ng mata. Ipakita mo na ikaw ay isang mabuting ama o ina. Sa pamamagitan nito, kahit hindi mo sila tanaw, nasaan man o anoman ang kanilang ginagawa, nakatitiyak kang hindi sila gagawa ng hindi maganda.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Ang mga bagay na inaasahan ay mabagal dumating at nakaiinip. Subalit, ang mga hindi inaasahan pero positibo ay siyang dumarating. Ito ang plano sa iyo ng nasa Itaas. Nakikita Niya ang iyong pagtitiis at kaabahan na lihim na dinudusta ng iba. Iaahon ka upang hindi ka na tuluyang malubog sa putik o sa kumunoy.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Kung taos sa puso ang pagtulong, makaaasang tunay at tapat din na pagtulong ang magiging kapalit. Mas magiging maalwan ang buhay kung hindi ka makikipagtagisan ng ere. Kung anong meron ka, ‘yun ka. Huwag gayahin ang iba na mapagpanggap, pero baon naman sa utang.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — Sa isang banda, maaaring ang iyong napanaginipan na malapit sa reyalidad ay magkatotoo. Kung positibo man ang manipestasyon mo pero tumataas ang kilay ng iba, hayaan mo sila. Baka ang iniisip mo o hinahangad ay mapangyayari kahit imposible dahil ang langit ang gagawa ng paraan.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Huwag mong pagsabihan o kagalitan ang isang kaibigan sa harap ng ibang tao kung siya ay nakagawa ng mali o kasalanan. Para mo na rin siyang binubuhasan ng mainit na tubig at nalapnos ang balat. Sa halip, gawin mo ito kung kayong dalawa lang, o kaya, may isa o dalawang kasama. May magandang balitang darating sa iyo sa makalawa.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Kung may mga taong nagmamaliit sa iyo at sa pamilya mo, huwag kang magalit o magtanim ng sama ng loob. Sa halip, magalak ka dahil sila ang magiging pataba o abono upang magtagumpay ka. Samakatuwid, ang mga taong hinahamak ay itinataas ng Maykapal at pinagtatagumpay. At iyan ang sikretong sangkap ng buhay. Na kapag may nang-aapi sa iyo, parating na ang pagpapala sa buhay mo.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Itapon o idispatsa mo na ang mga bagay na hindi na kailangan. Gaya ng iyong lover. Huwag mo siyang panghinayangan. Iwasan mo na siya upang maging maayos ang buhay mo. May darating na mas may ibubuga pa sa kaysa ru’n. Kapag sasali sa patimpalak, huwag mong nasain na manlamang o mandaya. Masarap manalo na kumbinsido ang tao na panalo ka kaysa sa nanalo ka nga pero binibira ka.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Walang makapipigil sa iyong misyon o mithiin sa buhay, lalo na kung ito ay sa mabuting paraan naman isasagawa. Ang perang nakamit sa malinis na paraan ay lalago pa at patuloy sa paglago. May mabuting kahihinatnan ang pag-iimpok kahit barya-barya lang. Magugulat ka na lang sa resulta nito.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Ang pagdamay sa isang kaibigan dumaranas ng depresyon, may mabuting idudulot. Napalalakas mo ang kanyang loob at nabibigyan ng bagong pag-asa sa iyong magandang payo. Pagdating ng araw ay siya naman ang makatutulong sa iyo. Ang hinihintay sa padala ay baka darating na sa linggong ito.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Nakasalalay sa iyong karunungan at kakayahan ang kahihinatnan ng presentasyon ng inyong grupo sa isang kompanya. Huwag manalig lamang sa sariling kakayahan. Kundi, higit na humingi ka ng tulong at gabay sa Maykapal dahil magtatagumpay ka sa iyong layunin.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  — Kung may pera ka at gumagastos sa may kapararakang bagay, huwag mong panghinayangan dahil kailangalan mo ito at talagang mapakikinabangan. Lalo na sa pagkain o pag-iimbak nito. Kung magtitinda ng mga prinosesong pagkain, ituloy mo at malaki ang tsansang lumakas ito at tangkilikin ng mga parokyano.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  — Ang pinupuntiryang posisyon o trabaho ay mapapasaiyo kung magiging patas ka. Huwag kang maninira o ida-down ang iba sa iyong boss. Hayaan mong ang iyong kredebilidad ang mangusap at gumawa ng paraan. Mas mapapasaiyo ito kung ipakikita mo na hindi ka interesado, kaysa sa naghuhumahog kang gumawa ng paraan para makuha ito.